17/05/2019 - 17:57

Rà soát từng đơn vị, quản lý hiệu quả thu tiền thuê đất trên địa bàn

(CT)- Sáng 16-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng làm việc với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện về tình hình quản lý thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP Cần Thơ, tính đến ngày 9-5-2019, đơn vị đang quản lý thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của 233 đơn vị, gồm 511 vị trí; trong đó 496 vị trí thuê đất. Từ năm 2015 đến nay, số thu từ thuê đất, thuê mặt nước đóng góp lớn vào ngân sách thành phố. Cụ thể, năm 2018, số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn là 311 tỉ đồng; 5 tháng đầu năm 2019 là 77 tỉ đồng. Hầu hết các đơn vị thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố chấp hành nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đầy đủ, kịp thời theo thông báo của Cục Thuế. Tuy nhiên, tổng số tiền nợ thuế thuê đất, thuê mặt nước đến ngày 30-4-2019 là 219,7 tỉ đồng; trong đó có 10 đơn vị nợ thuế dây dưa kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thu thuế thuê đất, thuê mặt nước do một số đơn vị chưa chấp hành theo điều chỉnh thông báo nộp tiền thuê đất một lần; một số đơn vị khó khăn về năng lực tài chính chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn vướng mắc trong xác định thông tin địa chính, xác định giá đất tính tiền thuê đất; xác định thu tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, nhấn mạnh: Các sở, ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện phải phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý đất đai, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý thu tiền thuê đất. Chủ tịch Võ Thành Thống giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại tình hình thuê đất của các doanh nghiệp. Qua đó, chấn chỉnh các doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật các doanh nghiệp vi phạm sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thành phố kiện toàn hồ sơ, thủ tục cho thuê đất một cách chặt chẽ, tránh sai sót gây khó khăn trong thu tiền thuê đất. Đối với các đơn vị không có khả năng thu hồi nợ thuế thuê đất, Cục Thuế thành phố xác định đầy đủ các thủ tục cần thiết báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình Quốc hội xem xét xóa nợ cho các đơn vị này. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính thành phố quản lý đất của các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đúng mục đích; đơn vị nào được phép kinh doanh phải nộp thuế đầy đủ. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện rà soát lại đất công trên địa bàn; thời hạn giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh giá đất của các đơn vị thuê; đất công mới chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành thực hiện cấp giấy…

T. TRINH

Chia sẻ bài viết