15/07/2015 - 14:39

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai:

Quyết tâm xây dựng huyện Thới Lai cơ bản trở thành huyện nông thôn mới

 

Hôm nay, ngày 15-7-2015, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc. ĐH sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng huyện Thới Lai cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã trả lời phỏng vấn Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đến nay huyện Thới Lai có bước phát triển như thế nào?

-5 năm qua, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, huyện Thới Lai đã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ ước đạt 11,68%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 26,51 triệu đồng (tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2010). Diện tích lúa hàng năm được 56.159 ha; sản lượng lúa bình quân hàng năm được 357.047 tấn (đạt 123,12% kế hoạch). Toàn huyện đã xây dựng "Cánh đồng lớn" với diện tích hơn 5.374 ha. Tổng giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp được hơn 9.671 tỉ đồng, đạt 177,13% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 655 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (tăng 245 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ). Huyện đã xây dựng và nâng cấp được các chợ nên việc mua bán, trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển. Huyện đã huy động mọi nguồn lực xây dựng được 226 km đường bê tông rộng 2 mét, nâng cấp 121 km đường; xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 503 cầu; mở rộng 40,9 km đường giao thông nông thôn 4 mét theo tiêu chí nông thôn mới; xây dựng nhiều công trình trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc... Đến nay, huyện có 1 xã đạt 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 1 xã đang chuẩn bị công nhận hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 10 xã còn lại đã đạt từ 12 tiêu chí trở lên.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 14 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 08 trường so với đầu nhiệm kỳ); có trên 82% gia đình văn hóa; có 7/13 xã, thị trấn văn hóa; 100/108 ấp văn hóa. 5 năm qua, huyện đã xây dựng và sửa chữa 401 căn nhà tình nghĩa và xây dựng 1.351 căn nhà đại đoàn kết tặng các đối tượng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 5,11%, hộ cận nghèo chiếm 5,2%. Quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Thới Lai thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt. Ảnh: A.D

* 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

-Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, Huyện ủy Thới Lai đã xây dựng nhiều nghị quyết, đề án về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu như đã ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng HTCT và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2015" và ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ấp; Nghị quyết xây dựng HTCT trong sạch vững mạnh, xây dựng ấp vững mạnh toàn diện... Qua việc thực hiện các đề án, nghị quyết này, trình độ đội ngũ cán bộ các cấp của huyện được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; hoạt động của hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới, ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, BTV Huyện ủy và các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua thực hiện Nghị quyết này, BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã thẳng thắn phân tích nhiều hạn chế, khuyết điểm và đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả. Đến nay, các hạn chế, khuyết điểm như: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sâu sát; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên; chưa thực hiện tốt công tác cán bộ; lãnh đạo, điều hành còn để xảy ra sai phạm gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; một số nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ… được phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 đã được BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng khắc phục khá tốt, bước đầu tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 còn những hạn chế gì cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới, thưa đồng chí?

-BCH Đảng bộ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh và tính bền vững chưa cao. Việc mời gọi thu hút đầu tư còn hạn chế; xây dựng kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực còn chậm, nhất là hạ tầng giao thông. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có giải pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết quả công tác giảm nghèo chưa bền vững, vẫn còn nguy cơ tái nghèo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm từng lúc, từng nơi chất lượng hiệu quả chưa cao.

Công tác xây dựng Đảng một số mặt còn hạn chế. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chưa hiệu quả. Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên chưa cao, còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ ở một số đơn vị còn hạn chế nên tỷ lệ cán bộ nữ chưa đạt yêu cầu. Hoạt động của HĐND và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền một số địa phương hiệu quả chưa cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở một số nơi chậm đổi mới, hiệu quả còn thấp và thiếu các mô hình sáng tạo để thu hút và tập hợp quần chúng.

* Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, BCH Đảng bộ huyện trình ĐH dự kiến những mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển huyện Thới Lai 5 năm tới ra sao, thưa đồng chí?

- BCH Đảng bộ huyện xác định mục tiêu 5 năm tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ; tăng cường dân chủ, phát huy mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, từng bước đưa huyện Thới Lai phát triển ngày càng giàu đẹp và đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, BCH Đảng bộ huyện đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi tạo nguồn, thủy lợi nội đồng, xây dựng đê bao khép kín nhằm đảm bảo tưới tiêu. Thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao; tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển liên kết 4 nhà bền vững gắn với nhu cầu thị trường. Xây dựng và củng cố các điểm nhân giống, dịch vụ giống để có 80% người dân sử dụng giống xác nhận chất lượng, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo mở rộng và nâng chất "Cánh đồng lớn" và cánh đồng lúa chất lượng cao. Tạo cơ chế thông thoáng trong việc lập thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai và bảo đảm an ninh trật tự để thu hút đầu tư vào địa bàn và tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển. Đề xuất với thành phố tiếp tục quy hoạch phát triển cụm, tuyến công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: Tuyến sông Kênh Đứng, sông Ô Môn thuộc xã Tân Thạnh, cụm kinh tế thị trấn Thới Lai. Xây dựng các vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến cung ứng xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hoàn thiện chợ loại II, III trên địa bàn huyện phù hợp với nhu cầu và tập quán mua bán của nhân dân. Tập trung xây dựng 2 trung tâm Thương mại thị trấn Thới Lai và Trường Xuân. Khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân mở rộng sản xuất kinh doanh. Hình thành và phát triển mô hình vườn du lịch sinh thái xã Trường Thành. Huy động nguồn lực xã hội, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo phương châm "liên hoàn, khép kín" giao thông. Đề nghị thành phố đầu tư mở rộng tuyến Tỉnh lộ 922 từ quận Ô Môn đến thị trấn Thới Lai. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là xây dựng các tiêu chí còn lại để đến năm 2020 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nhằm giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự – an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng HTCT vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, năng lực quản lý, điều hành của UBND từ huyện đến cơ sở.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết