18/05/2011 - 20:29

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TP CẦN THƠ

Quyết tâm vượt khó

Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng nhất là thủy sản, gạo... Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu ở Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong-Khu công nghiệp Trà Nóc.

Sở Công thương TP Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Công thương Việt Nam (14/5/1951- 14-5-2011) và ôn lại lịch sử 36 năm hình thành và phát triển của ngành công thương TP Cần Thơ. Kế tục những thành quả đạt được, ngành công thương thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành giai đoạn từ nay đến năm 2015...

Thời gian qua, kinh tế thành phố phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn thuận lợi đan xen. Đặc biệt, từ năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã có nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước, lạm phát tăng nhanh, lãi suất ngân hàng tăng cao, sản xuất và kinh doanh gặp khó do chi phí đầu vào tăng... Sau khi Chính phủ có nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh..., thì tình hình kinh tế trong nước dần đi vào ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì và phát triển. Hiện tốc độ tăng giá hàng hóa dịch vụ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chậm lại và giá nhiều mặt hàng như: sắt thép, thịt heo, đường cát... có dấu hiệu giảm hoặc bình ổn so với trước. Tuy nhiên, ngành Công thương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang còn gặp khó do lãi suất ngân hàng và nhiều loại vật tư nguyên liệu và chi phí sản xuất đầu vào như: xăng dầu, điện... tăng cao, trong khi đó đầu ra sản phẩm bị ảnh hưởng bởi sức tiêu thụ giảm.

Hiện nay, thành phố đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố 5 năm 2011-2015. Nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Công thương là tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động của ngành và làm tốt hơn công tác tham mưu hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và Bộ Công thương trong lĩnh vực phát triển công thương, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, Sở Công thương TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 22.900 tỉ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2010. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ năm 2011 là 1.050 triệu USD, tăng hơn 12% so với năm 2010. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 81.800 tỉ đồng, tăng hơn 19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 39.600 tỉ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2010. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tạo đà tăng tưởng cao và bền vững để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong các năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế của thành phố đã tăng liên tục, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt mức 18,6%/năm. Riêng trong năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) đạt 19.286 tỉ đồng, gấp 1,35 lần năm 2005. Trong 5 năm qua (2006-2010), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ tăng bình quân 19,8%/năm (tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước 17,34%/năm), đạt 3.701 triệu USD, cao hơn so với mục tiêu đề ra 2,52%. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 20,64%/năm và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, cơ cấu hàng xuất khẩu qua chế biến tăng... Thị trường nội địa được quan tâm và từng bước phát triển. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 năm đạt 214,362 tỉ đồng, với mức tăng bình quân 26,49%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 108.556 tỉ đồng, tăng bình quân 25,34%/năm.

Ông Phạm Việt Trung, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Công thương thành phố quyết tâm phấn đấu cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011, tạo đà vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP và Nghị Quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội để nền kinh tế TP Cần Thơ và cả nước nói chung lấy lại đà tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết