25/11/2012 - 18:17

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY TP CẦN THƠ:

Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 của BTV Đảng ủy Sở Cảnh sát PC&CC TP Cần Thơ.

Tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) TP Cần Thơ đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và đề ra nhiều biện pháp khắc phục. Hơn 1 tháng sau khi tiến hành kiểm điểm, BTV Đảng ủy Sở đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

NGHIÊM TÚC LÀM RÕ NỘI DUNG GỢI Ý KIỂM ĐIỂM CỦA BTV THÀNH ỦY

Bên cạnh những ưu điểm, tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Sở Cảnh sát PC&CC đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm theo 3 nội dung của NQTW4 như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được thường xuyên nên có lúc CB, CS, thậm chí một số ít CB lãnh đạo còn có biểu hiện dao động về tư tưởng. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, năng lực, sở trường của CB chưa sát nên còn có những trường hợp phân công, bố trí công việc chưa thật sự hợp lý. Chỉ đạo các mặt chuyên môn, cũng như kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc chưa thường xuyên nên việc phát hiện những yếu kém, tồn tại của đảng viên để khắc phục từng lúc chưa kịp thời. Trong công tác chuyên môn như tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý về PCCC đôi lúc chưa kịp thời, chưa đi vào trọng tâm để nhân dân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân hiểu rõ Luật PCCC và các biện pháp PCCC an toàn. Theo Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Cần Thơ, đối với gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy về nội dung "Công tác tuyên truyền nhân dân về phòng, chống cháy, nổ đạt hiệu quả chưa cao", qua đối chiếu với thực tế công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua, BTV Đảng ủy đã nhận thức rõ trách nhiệm và nghiêm túc nhận thiếu sót. Theo giải trình của BTV Đảng ủy Sở, do Sở mới thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu bắt tay vào ổn định về mặt tổ chức, nơi làm việc và nơi ăn nghỉ của CB, CS gặp nhiều khó khăn nên thời gian dành cho công tác chuyên môn từng lúc chưa tập trung, trong đó có công tác tuyên truyền. Mặt khác, sau khi thành lập, lực lượng CB, CS của Sở được tập hợp từ nhiều lực lượng khác nhau của Công an thành phố và tuyển dụng mới, nhiều người chưa qua đào tạo về nghiệp vụ PCCC nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng. Hiện tại, số CB làm công tác tuyên truyền về PCCC có 48 người, đa số đều kiêm nhiệm, mới tuyển vào ngành, do vậy chưa đảm bảo so với yêu cầu thực tế của một địa bàn rộng, dân số đông như TP Cần Thơ. Mặt khác, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền hầu như chưa có…

Cũng theo Đại tá Vũ Văn Tảo, đối với gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy về nội dung "Việc phòng chống cháy, nổ tại các mục tiêu kho tàng, bến bãi có quan tâm nhưng chưa đúng mức, cháy nổ xảy ra còn cao", BTV Đảng ủy Sở đã giải trình, thời gian qua, BTV Đảng ủy Sở cũng có nhiều cố gắng trong phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Sở đã làm tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Sở cũng đã lập 14 đoàn kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố, qua đó đã kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp, góp phần tạo được ý thức trong công tác PCCC của nhân dân và các cơ sở trọng điểm. Sở cũng đã quan tâm kiểm tra đột xuất, định kỳ theo quy định của Luật PCCC. Tuy nhiên, do CB thiếu, trình độ nghiệp vụ về PCCC còn yếu nên chất lượng công tác kiểm tra chưa cao. Từ khi thành lập Sở đến nay trên địa bàn đã xảy ra 24 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản khoảng 36 tỉ đồng. Đa số các vụ cháy đều xảy ra ở khu dân cư. Vấn đề này BTV Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, vì chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Nhưng về khách quan thì do nhận thức về công tác PCCC của một bộ phận người dân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa cao; câu móc điện, sử dụng gas, lửa… còn quá tùy tiện nên số vụ cháy xảy ra vẫn còn cao…

NHIỀU GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

Trên cơ sở phân tích thấu đáo, BTV Đảng ủy Sở Cảnh sát PC&CC đã đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm là: Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, biên chế, cán bộ phù hợp với trình độ, sở trường và năng lực công tác; tạo điều kiện thuận lợi đưa đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho CB, CS đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong bố trí đề bạt CB cần xem xét khả năng, trình độ, sở trường của CB để phát huy hiệu quả công tác. Tích cực chủ động tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Công an và UBND thành phố sớm triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Sở để bảo đảm điều kiện công tác, sinh hoạt, học tập, ăn nghỉ tạo điều kiện cho CB, CS an tâm công tác. BTV Đảng ủy quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa đối với công tác đoàn thể của Sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào thành tích chung của Sở. BTV Đảng ủy cũng đề ra giải pháp phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy tăng cường thời gian đi cơ sở để thăm CB, CS tạo sự phấn khởi cho CB, CS, đồng thời qua đó để các đồng chí Ủy viên BTV nắm rõ hơn tình hình hoạt động của mỗi đơn vị trực thuộc, từ đó có định hướng chỉ đạo sâu sát hơn các mặt công tác. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyên môn, nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm về an toàn PCCC nhằm kéo giảm thấp nhất tình hình cháy nổ và thiệt hại về người xảy ra trên địa bàn. Thời gian tới, BTV Đảng ủy Sở sẽ tập trung chỉ đạo, bố trí CB, CS phụ trách địa bàn theo tiêu chí mỗi xã, phường, thị trấn có một CB phụ trách. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học PCCC Bộ Công an đến tận khu dân cư, cơ sở, trường học…đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về PCCC cho người dân, học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý, xác định trách nhiệm của người đứng đầu để ràng buộc trách nhiệm trong PCCC cũng như quy trách nhiệm người đứng đầu trong lực lượng PCCC nếu để xảy ra cháy nổ nhiều sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy chế.

Sau hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Sở Cảnh sát PC&CC TP Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm được đề ra tại hội nghị. Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, nói: "Sau kiểm điểm theo NQTW4, những hạn chế, khuyết điểm nào sửa được, chúng tôi đã kiên quyết sửa ngay…". Đại tá Vũ Văn Tảo cho biết thêm. Lãnh đạo Sở vừa bổ nhiệm 1 trưởng phòng, 3 phó phòng do trước đây còn thiếu; sắp xếp lại vị trí công tác đối với 5 CB cho phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường. Trung sĩ Nguyễn Thanh Hảo, CB Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông, bộc bạch: "Trước đây tôi công tác tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, thường xuyên phải đi công tác xa. Do hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, con còn nhỏ nên đôi lúc tôi thiếu an tâm công tác, chưa phát huy hết sở trường. Mới đây, được Sở điều động về Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông, nhận nhiệm vụ tôi thấy nơi đây phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…". BTV Đảng ủy Sở cũng vừa chỉ đạo thành lập 5 tổ công tác đi kiểm tra công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn in ấn các loại pano, áp phích, khẩu hiệu để đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC trên địa bàn; tiến hành tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao ký kết về PCCC; tổ chức mở 3 lớp tập huấn công tác PCCC cho 250 lực lượng dân phòng và PCCC các cơ quan, doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12-2012, Sở sẽ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ PCCC cho hơn 200 CB, CS của Sở…

Tin rằng, với tinh thần cầu thị và những quyết tâm, BTV Đảng ủy Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ sẽ khắc phục hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết