Tích cực tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ

Thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ