12/11/2020 - 23:02

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Chiều 12-11, với 92,53% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021. Theo Nghị quyết, tổng số thu NSNN năm 2021 dự toán là 1.343.330 tỉ đồng; tổng số chi NSNN là 1.687.000 tỉ đồng. Mức bội chi NSNN là 343.670 tỉ đồng, tương đương 4% GDP, trong đó bội chi ngân sách Trung ương là 318.870 tỉ đồng (3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỉ đồng (0,3% GDP). Tổng mức vay của NSNN là 608.569 tỉ đồng.

Cùng với dự toán 2021, Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về dự toán NSNN năm 2020. Cụ thể, tăng bội chi ngân sách Trung ương 133.500 tỉ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Đồng thời, giao Chính phủ phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN, thực hiện huy động vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách Trung ương năm 2020. Trong năm 2020, Quốc hội thống nhất không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

* Trước đó, sáng 12-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong phiên họp sáng, Quốc hội tiến hành quy trình, thảo luận, biểu quyết các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Sau nội dung này, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Tổng hợp từ TTXVN và Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết