12/10/2020 - 09:03

Quan tâm kiểm tra, xác nhận chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông nghiệp được Sở quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với sản phẩm nông sản, thủy sản cho 107 cơ sở (có 3 cơ sở xếp loại A, 104 cơ sở xếp loại B); cấp 217 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông lâm thủy sản; xác nhận 5 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (gồm 17 sản phẩm nông sản và chế biến) theo Quyết định số 3075/QÐ-BNN-QLCL của Bộ NN&PTNT; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ATTP được tăng cường và lấy mẫu nông - thủy sản để kiểm tra chất lượng sản phẩm; phối hợp cơ quan chức năng truy xuất và xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo ATTP…

Mô hình sản xuất rau trong nhà lưới tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) được xác nhận an toàn thực phẩm.

Mô hình sản xuất rau trong nhà lưới tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) được xác nhận an toàn thực phẩm.

Những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp thành phố tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách khuyến khích, ưu đãi, liên kết trong sản xuất; tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, bao tiêu và liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp đảm bảo ATTP; tăng cường hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi nông nghiệp phát triển bền vững, sản xuất lúa sạch, theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP (thực hành sản xuất chăn nuôi tốt); xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đô thị; phát triển vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao và mang tính đặc trưng của TP Cần Thơ và vùng ÐBSCL…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết