08/06/2023 - 07:07

Phụ nữ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Mới đây, tại phường Ba Láng, Hội LHPN quận Cái Răng phối hợp Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ (CB), hội viên (HV) phụ nữ. Tham dự hội nghị, 100 đại biểu là CB, HV phụ nữ đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn phường.

CB,HV phụ nữ phường Ba Láng phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

CB,HV phụ nữ phường Ba Láng phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra sôi nổi, trong không khí dân chủ. CB, HV bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị thẳng thắn xung quanh các vấn đề bức xúc trong xã hội, quyền lợi của phụ nữ. Bà Đặng Chí Linh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 1, phường Ba Láng, phản ánh: “Hiện nay, vấn đề vệ sinh môi trường ở phường Ba Láng còn hạn chế, nhất là việc thu gom rác không thường xuyên, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND phường làm việc với đơn vị thu gom rác giải quyết tình trạng này”. Còn bà Nguyễn Thị Đào, HV phụ nữ, đề nghị đối chiếu các tiêu chí về xây dựng phường văn minh đô thị để xem phường Ba Láng còn tiêu chí, nội dung nào chưa đạt để có giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Theo ông Châu An Bình, Chủ tịch UBND phường Ba Láng, địa phương đã kiến nghị bằng văn bản đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Công ty Công trình đô thị quận đề nghị thu gom rác thải đúng lịch trình. Về các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, ông Châu An Bình cho biết: “Qua rà soát và đánh giá của Ban Chỉ đạo, phường Ba Láng đã đạt 50/52 nội dung, 2 nội dung chưa đạt là tiêu chí số 3 về môi trường, an toàn thực phẩm đô thị và tiêu chí số 5 về thông tin, truyền thông đô thị”. Thời gian tới, song song với việc đề nghị quận đầu tư, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, xây dựng trái phép, sai phép; xử lý các trường hợp về vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn quy định về môi trường; huy động các nguồn lực trong dân để củng cố, nâng chất các thiết chế văn hóa; thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị…

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Hằng, HV phụ nữ, bày tỏ: “Luật Bình đẳng giới có quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Tôi đề nghị cho biết thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện vấn đề này như thế nào?”. Bà Trần Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: “Đảng ủy luôn chú ý cơ cấu CB nữ hợp lý trong bộ máy các cơ quan, đơn vị để vận động phụ nữ và xây dựng chiến lược phát triển CB nữ; có số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ CB, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm nữ CB, công chức. Riêng về công tác CB nữ, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì tỷ lệ CB nữ là 26,7%; trong đó, nhiều CB nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng, như: Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch UBND phường, Bí thư Đoàn Thanh niên… Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 23,07%”.

CB,HV phụ nữ phường Ba Láng cũng phản ánh về công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ CB, công chức, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội, vay vốn học tập... Trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo UBND phường đã trao đổi, giải đáp cơ bản các ý kiến, kiến nghị được nêu ra. Đồng thời, phân công CB, công chức ghi nhận các nội dung cụ thể để xem xét, giải quyết. Bà Trần Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy phường cũng đã chỉ đạo UBND phường tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, cần có văn bản tham mưu xem xét, giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo Khối Dân vận, Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể chính trị - xã hội theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị người dân của các cơ quan, đơn vị để kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy...

Bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, đánh giá: “Hội nghị đối thoại đã giúp CB, HV phụ nữ từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là cơ hội để CB, HV phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước các vấn đề của xã hội; tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Ban Thường vụ Hội LHPN quận Cái Răng chỉ đạo các Hội LHPN phường còn lại tổ chức hội nghị đối thoại với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng cấp”.

Chia sẻ bài viết