01/08/2019 - 08:25

Phong Ðiền hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách 

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của các cấp và sự nỗ lực của ngành thuế, đến cuối tháng 7-2019, huyện Phong Ðiền đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng và khai thác các nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cá nhân nộp phí trước bạ tại Chi cục Thuế huyện Phong Điền.

Ðã thu vượt dự toán

Năm 2019, Chi cục Thuế huyện Phong Điền được UBND thành phố giao dự toán thu ngân sách là 65,8 tỉ đồng. Đến cuối tháng 7-2019, Chi cục Thuế huyện Phong Điền thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 66 tỉ đồng, đạt 100,3% dự toán và bằng khoảng 94% so với cùng kỳ. Đa số các nguồn thu đều đạt và vượt tiến độ bình quân chung 7 tháng trên 50% dự toán. Trong đó, một số nguồn thu nổi bật hoàn thành và vượt dự toán như: Thu tiền sử dụng đất khoảng 28,9 tỉ đồng, đạt 413,43% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 1 tỉ đồng, đạt 142,44% dự toán; lệ phí môn bài hơn 746 triệu đồng, đạt 109,79% dự toán...

6 tháng đầu năm 2019, Chi cục Thuế huyện Phong Điền là đơn vị dẫn đầu về tiến độ thu ngân sách của thành phố và đến tháng 7 Phong Điền đã hoàn thành dự toán. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Phong Điền về đích sớm trong công tác thu ngân sách. Về kết quả đạt được, ông Võ Minh Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phong Điền, cho biết: Ðể đạt được kết quả này, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, còn có sự hỗ trợ tích cực từ các ngành trong công tác thu, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ toàn ngành thuế của huyện. Ngay từ đầu năm, Chi cục triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Trên cơ sở thành tích thu tốt những năm qua, Chi cục đã chọn lọc và phát huy những kinh nghiệm thu hiệu quả. Một điểm thuận lợi trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, đó là tình hình kinh tế-xã hội của huyện những tháng qua tiếp tục phát triển ổn định. Đặc biệt, một số dự án được triển khai trên địa bàn, huyện tiến hành giao nền tái định cư cho người dân. Theo đó, nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của người dân được thực hiện thuận lợi. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Chi cục quan tâm, quyết liệt tập trung thu hồi nợ thuế ngay từ đầu năm. Kết quả, đến đầu tháng 7-2019, nợ thuế có khả năng thu khoảng 1,1 tỉ đồng, giảm 232,4 triệu đồng so với đầu tháng 6-2019. Chi cục tiến hành vận động 3/10 hộ kinh doanh cá thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp, nâng tổng số hộ chuyển sang doanh nghiệp 22/40 hộ từ năm 2017 đến nay. Hiện, 98% doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử…

Không lơ là nhiệm vụ

Mặc dù đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019, tuy nhiên, trước kết quả trên, Chi cục Thuế huyện không lơ là nhiệm vụ, tiếp tục tập trung vào nguồn thu đạt tiến độ thấp và khai thác các nguồn thu tăng thu ngân sách. Hiện nay, Phong Điền vẫn còn một nguồn thu đạt tiến độ thấp gần 45% dự toán là thu thuế công thương nghiệp-ngoài quốc doanh. Năm 2019, nguồn thu này được giao dự toán 18,6 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 28,27% tổng dự toán năm. Tuy nhiên, Phong Điền là huyện sinh thái, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chi cục Thuế huyện Phong Điền xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể góp phần tăng thu ngân sách cho chặng đường còn lại năm 2019. Ông Võ Minh Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phong Điền, cho biết: Những tháng còn lại năm 2019, Chi cục tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt tiến độ ở từng nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách huyện. Trong đó, đặc biệt tập trung vào nguồn thu công thương nghiệp-ngoài quốc doanh. Theo đó, Chi cục tăng cường kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống… Tiếp tục thực hiện kiểm tra hồ sơ tại bàn đối với các doanh nghiệp, thông báo giải trình bổ sung thông tin số liệu, kiểm tra quyết toán các doanh nghiệp theo kế hoạch. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ kịp thời khai thác, quản lý nguồn thu các công trình xây dựng vãng lai trên địa bàn, thuế xây dựng trong dân. Chi cục thường xuyên kiểm tra đối chiếu hộ cá nhân kinh doanh theo số liệu thống kê, kịp thời đưa hộ kinh doanh mới phát triển vào lập bộ thu thuế. Bên cạnh đó, rà soát từng nguồn thu, khai thác nguồn thu tiềm năng, phát sinh trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, từng bước giảm dần nợ cũ, không để phát sinh nợ mới…

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, UBND huyện yêu cầu Chi cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế bằng nhiều hình thức cho người nộp thuế, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu phấn đấu trong năm của mỗi công chức thuế. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu thuế… Để nuôi dưỡng nguồn thu, huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, huyện nỗ lực tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút nhà đầu tư góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn ngày càng bền vững…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết