10/11/2023 - 05:46

Phong Điền về đích sớm thu ngân sách nhà nước 

Nhờ triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, đến cuối quý III-2023, huyện Phong Điền đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đây cũng là địa phương đầu tiên của thành phố "về đích" trong công tác thu ngân sách nhà nước. Phát huy kết quả trên, huyện Phong Điền tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu, góp phần cùng với ngành Thuế thành phố hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo huyện Phong Điền thường xuyên thăm hỏi, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Phong Điền thường xuyên thăm hỏi, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Năm 2023, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 113 tỉ đồng. Nhận định công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Trong đó, xác định rõ từng nguồn thu, khoản thu và xây dựng kế hoạch thu hợp lý. Mặt khác, huyện cũng yêu cầu các cấp, ngành địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ đó, góp phần ổn định kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách…

Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền cũng chủ động rà soát lại nguồn thu, sắc thuế, tính toán nguồn phát sinh, nguồn thu còn nhiều tiềm năng gắn với từng biện pháp quản lý, thu từng sắc thuế. Theo ông Nguyễn Việt Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, chi cục tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch, qua đó kịp thời thu những khoản phát sinh hoặc xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với tiền sử dụng đất, tiến hành rà soát, nhắc nhở các hộ còn ghi nợ, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cùng đó, nâng cao hiệu quả các giải pháp công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn…

Ngoài ra, chi cục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức; triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản pháp luật, chính sách thuế mới. Từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế. Đơn vị cũng rà soát việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Tổ chức thực hiện rà soát các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, đưa vào quản lý thuế; đôn đốc kê khai, nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Chi cục thực hiện nghiêm túc thu hồi nợ thuế theo đúng quy định. Mặt khác tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế, đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất…

Với những giải pháp đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đến cuối tháng 9-2023, huyện Phong Điền đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Mặc dù đã thu vượt chỉ tiêu, nhưng ngành Thuế huyện vẫn tiếp tục triển khai các giải pháp để tiếp tục thu, phấn đấu tăng cao hơn so với dự toán. Theo đó, trong tháng 10-2023, huyện thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 11,28 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước hơn 132,53 tỉ đồng, vượt 17,3% dự toán năm và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nổi bật là nguồn thu về đất đạt gần 65,5 tỉ đồng, vượt 59,7% dự toán và tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu phí - lệ phí đạt gần 123,1 tỉ đồng, vượt 13,4% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2022; thu khác ngân sách đạt hơn 9,43 tỉ đồng, bằng 209,7% dự toán và tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh gần 13,2 tỉ đồng, đạt 87,9% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; thuế thu nhập cá nhân hơn 21,49 tỉ đồng, đạt 93,8% dự toán, bằng 96,4% so với cùng kỳ năm 2022; thu phí trước bạ đạt gần 20,2 tỉ đồng, đạt 74,7% dự toán, bằng 81,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả tổng nguồn thu ngân sách nhà nước của huyện đã vượt 17,3% so với dự toán năm, song hiện vẫn còn một số nguồn thu chưa đạt dự toán năm. Phong Điền phấn đấu đến cuối năm hoàn thành dự toán ở từng nguồn thu, sắc thuế. Để đạt mục tiêu trên, ông Nguyễn Văn Thắng, cho biết: Huyện yêu cầu chi cục thuế rà soát lại từng nguồn thu, sắc thuế chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để hoàn thành dự toán được giao. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện tốt chính sách pháp luật, nghĩa vụ với Nhà nước...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết