21/11/2018 - 21:11

Phong Điền nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền trong 10 tháng qua đạt kết quả tích cực, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này là nền tảng để huyện phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm.

Duy trì đà tăng trưởng

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Bám sát các chỉ đạo của thành phố, Phong Điền đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp được duy trì đạt khá so với kế hoạch, hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển mạnh. Lĩnh vực xây dựng cơ bản triển khai đúng tiến độ, thu ngân sách vượt so với kế hoạch. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính tiếp tục có hiệu quả tốt. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và ổn định, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm Khu du lịch sinh thái Lung Tràm, huyện Phong Điền. 

10 tháng qua, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là 1.919 tỉ đồng, đạt 94,1% kế hoạch. Ước thực hiện cả năm đạt 2.162 tỉ đồng, đạt 105,98% kế hoạch. Trong đó, sản xuất lúa đạt cả về năng suất và chất lượng, diện tích xuống giống lúa 3 vụ được 6.970ha, đạt 103,1% kế hoạch năm; năng suất bình quân 6,1 tấn/ha, tổng sản lượng là 42.225 tấn, đạt 112,6% kế hoạch. Diện tích lúa được doanh nghiệp bao tiêu hàng hóa 152ha. Toàn huyện đã gieo trồng 3.163ha, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thu hoạch 42.967 tấn vượt 26,3% so với kế hoạch, tăng 3,64% so với cùng kỳ. Toàn huyện hiện có 7.200ha diện tích cây ăn trái. Tổng sản lượng thu hoạch là 76.985 tấn, đạt 95,93% so với kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản trên toàn huyện là 1.081ha, đạt 90,84% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng đạt 4.849 tấn, đạt 88,16% so với kế hoạch, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện đã xây dựng 3 mô hình cây ăn trái tập trung chuyên canh theo quy trình VietGAP gồm: cây vú sữa ở xã Trường Long, nhãn Idor ở xã Nhơn Nghĩa, sầu riêng ở xã Tân Thới và thị trấn Phong Điền với diện tích trên 30 ha/mô hình. Đồng thời, tích cực vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao được 429,2ha, đạt 107% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 18 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác nông nghiệp thu hút 2.400 thành viên tham gia sinh hoạt.

Không chỉ tập trung cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, huyện Phong Điền còn quan tâm phát triển mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 10 tháng qua (theo giá so sánh 2010) là 574,5 tỉ đồng, đạt 88,4% kế hoạch, tăng 10,04% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 10 tháng là 2.057 tỉ đồng, đạt 89,46% kế hoạch, tăng 9,87% so cùng kỳ. Toàn huyện hiện có 58 điểm du lịch, tăng 13 điểm so với cùng kỳ. Các điểm du lịch, làng nghề truyền thống từng bước thu hút sự quan tâm của du khách. Trong 10 tháng, Phong Điền tiếp đón gần 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 107.480 lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 266 tỉ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng qua, tổng thu thuế trên địa bàn huyện là 87,848 tỉ đồng, đạt 157,15% chỉ tiêu thành phố giao và đạt 156,56% chỉ tiêu HĐND huyện giao. Huyện thường xuyên kiểm tra giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công. Giá trị giải ngân vốn xây dựng cơ bản trong 10 tháng qua là 79,367 tỉ đồng, đạt 57,60% kế hoạch...

Quyết tâm hoàn thành và vượt kế hoạch

Để tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, những tháng cuối năm, huyện Phong Điền xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy trình VietGAP. Phong Điền quan tâm duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo mô hình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Huyện đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tiếp tục giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, huyện Phong Điền quan tâm củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, kịp thời nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đến đầu tư tại huyện. Thúc đẩy quá trình khởi nghiệp, phát triển cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ, khuyến khích những dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao, phục vụ sản xuất, du lịch. Quản lý tốt thị trường, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, mua bán hàng giả, đặc biệt trong những tháng cuối năm. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xả thải để bảo vệ môi trường. Huyện tập trung công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, các nguồn thu mới phát sinh…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết