06/01/2008 - 09:43

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Phòng chống tham nhũng cần phải coi chống là quan trọng, chống để phòng

Ngày 5-1, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu các cấp lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn phải làm việc với tinh thần khẩn trương nhất, thực hiện bằng được kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng lưu ý, năm 2008, Lạng Sơn phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, mất thời gian, công sức của nhân dân.

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng chỉ rõ: Lạng Sơn cần tập trung khai thác tối đa các nguồn lực, phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, nhất là về tài nguyên khoáng sản, nghề rừng, đồng thời phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và quan tâm nhiều hơn nữa tới việc giải quyết các vấn đề chính trị-xã hội như: ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, Lạng Sơn phải làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác phòng chống tham nhũng phải lấy phòng là chính, nhưng trước mắt cần phải coi chống là quan trọng, chống để phòng.

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc, những năm gần đây, kinh tế có bước phát triển tương đối nhanh. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm đạt 10,65%/năm, riêng năm 2007 là 11,58% (năm 2008, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 12-12,5%).

HÀ NGỌC - SONG TOÀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết