16/07/2013 - 21:46

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Sóc Trăng

Ngày 16-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: tăng trưởng GDP đạt 8,75%, cao hơn cùng kỳ năm trước (8,34%); sản xuất lúa khá thuận lợi, khả năng sản lượng đạt trên 2,2 triệu tấn lúa trong năm 2013. Thực hiện mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa, tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình với tổng diện tích trên 12.500 ha lúa ở 107 cánh đồng và 8.400 hộ dân tham gia. Tỉnh đã hỗ trợ nông dân vay vốn mua 250 máy gặt đập liên hợp, nâng dần tỷ trọng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đầu tư trên 402 tỉ đồng, trong số 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới đã có 17 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên, 5 xã còn lại đạt 10-11 tiêu chí. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận những thành tích Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua, thể hiện qua sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là việc phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương giải quyết tốt một số điểm nóng về an ninh trật tự xã hội tại địa bàn. Phó Thủ tướng lưu ý: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên cần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, trong đó phải tuyên truyền cho đồng bào hiểu rõ các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Trong điều kiện khó khăn chung, mặt bằng xuất phát thấp, tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguồn lực hạn chế..., Sóc Trăng cần phát huy những mặt đã đạt được, hạn chế những khó khăn, tồn tại để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm và những năm tiếp theo. Trước những khó khăn và vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tình hình dịch bệnh vụ tôm nuôi... Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cần có giải pháp phù hợp, quyết sách đúng để đưa tỉnh phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, sớm thoát khỏi tỉnh nghèo so với khu vực và cả nước. Dù Sóc Trăng đã đạt được một số kết quả bước đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng tỉnh cũng cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, cần có sự lồng ghép giữa các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện có hiệu quả. Tỉnh khẩn trương rà soát, quy hoạch lại đất đai, quy hoạch sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào, nhất là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Cũng trong chuyến làm việc tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát một số mô hình sản xuất, chăn nuôi bò sữa và mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện Trần Đề.

Trung Hiếu (TTXVN)

Chia sẻ bài viết