15/04/2018 - 18:04

Phê duyệt Đề cương Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn TP Cần Thơ (gọi tắt là Đề án).

Đề án hướng đến phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế TP Cần Thơ theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đồng thời, chú trọng, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đề án tập trung thực hiện nhiệm vụ triển khai Chu trình OCOP quốc gia (tổ chức Hội nghị; giới thiệu và tập huấn về Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm). Đồng thời, xác định và phát triển các sản phẩm, dịch vụ; thu thập thông tin của các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm về thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng… Đề án cũng hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; đào tạo nhân lực; đề xuất các dự án, giải pháp thực hiện Đề án… Dự kiến kinh phí thực hiện là 383,92 triệu đồng; thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết