23/06/2022 - 10:00

Phát triển vườn cây ăn trái theo hướng bền vững 

(CT) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực vận động nông dân đưa cây ăn trái vào trồng thay thế cho diện tích cây trồng kém năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Việc mở rộng diện tích cây ăn trái được các địa phương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, người dân chú trọng đầu tư, chăm sóc. Tính đến đầu tháng 6-2022, diện tích cây ăn trái trên địa bàn thành phố hơn 23.683ha, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2021. Việc phát triển cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại nhiều địa phương.

Nông dân cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cam trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Nông dân cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cam trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Ngành Nông nghiệp thành phố tiếp tục vận động nông dân phát triển vườn cây ăn trái theo hướng tập trung, chuyên canh nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Đồng thời, hỗ trợ sản xuất theo quy trình sạch, Global GAP, VietGAP, Organic...; xây dựng các liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây...

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết