23/10/2021 - 06:39

Phát triển thương mại điện tử, gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cử tri đề nghị tạo điều kiện phát triển thương mại điện tử, gắn với thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025; quy chế phối hợp quản lý thương mại điện tử trên địa bàn thành phố; kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại” năm 2021 trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021. Sở Công Thương cũng phối hợp triển khai chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến”.

Song song đó là tiếp tục triển khai, thực hiện 2 đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020; cung cấp thông tin và kết nối các doanh nghiệp tham gia đề án truy xuất nguồn gốc với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử để Trung tâm hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và người dân tham gia quảng bá, mua bán sản phẩm thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố (canthotrade.com)...

Sở Công Thương phối hợp tổ chức 9 lớp đào tạo, tập huấn, tuyên truyền kiến thức thương mại điện tử cho doanh nghiệp; tổ chức hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”. Đồng thời, hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng phát triển bộ thương hiệu trực tuyến thuộc đề án “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của TP Cần Thơ”; hỗ trợ 5 doanh nghiệp quảng bá, xây dựng thương hiệu trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia; hỗ trợ 25 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng website thương mại…

Chia sẻ bài viết