12/06/2024 - 19:14

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn 

(CT) - Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, TP Cần Thơ tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sống nông thôn.

Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Theo Văn phòng điều phối Xây dựng NTM TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án áp dụng kinh tế tuần hoàn trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Đơn cử như đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030; chương trình hỗ trợ cây, con giống; kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp...

Cùng với đó, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó phát huy vai trò trong phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và giảm nghèo. Thành phố hiện có 174 hợp tác xã nông nghiệp, với 3.169 thành viên và 4 làng nghề được công nhận. Kết quả phát triển sản xuất trên các mặt, thu nhập người dân nông thôn ghi nhận nâng cao rõ rệt. Hiện toàn bộ 36 xã của thành phố đã hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ Tiêu chí về xã NTM nâng cao, với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/người/năm. Tại các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74,8  triệu đồng/người/năm.

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết