11/06/2017 - 18:19

Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng

Phát triển 352 đảng viên mới

(CT)- Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đã kết nạp 352 đảng viên mới, đạt 140,8% kế hoạch năm. Những đơn vị kết nạp đảng viên mới vượt cao so với kế hoạch như: Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ kết nạp được 14 đồng chí (đạt 233,3%); Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố kết nạp được 7 đồng chí (đạt 233,5% ); Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ kết nạp được 11 đồng chí (đạt 220%); Đảng bộ Cục Hải quan thành phố kết nạp được 6 đồng chí (đạt 200%); Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kết nạp được 36 đồng chí (đạt 180%); Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô kết nạp được 9 đồng chí (đạt 180%)...

Đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ có 5.629 đảng viên.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết