02/04/2018 - 07:57

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành “Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII ra đời, công tác nầy tiếp tục được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của cấp ủy ở một số địa phương, đơn vị, thời gian tới cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân để việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt hiệu quả cao hơn.

Nhìn lại kết quả sau một năm triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, Thành ủy, cấp ủy các cấp đều đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc giám sát hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở từng địa phương, đơn vị. Qua đó, kịp thời đóng góp những ý kiến xác đáng, giúp cán bộ, đảng viên sửa chữa, soi rọi mình. Các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nghiêm minh…

Các cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Thới Hưng (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) tích cực vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập cao. Ảnh: QUỲNH LAM
Các cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Thới Hưng (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) tích cực vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập cao. Ảnh: QUỲNH LAM

Tại hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề 04-NQ/QU của Quận ủy Bình  Thủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội” năm 2017, bên cạnh những kết quả đạt được, một trong những hạn chế được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ ra là vai trò giám sát, phản biện của MTTQVN, các đoàn thể, nhất là công tác phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa đi vào chiều sâu. Quận ủy và cấp ủy cơ sở cũng khẳng định NQTW4 đã chỉ rõ việc phát huy vai trò giám sát của MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là một giải pháp rất quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện NQTW4 đạt hiệu quả cao. Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là chú trọng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể, hiệu quả. Đi đôi với tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội, các cấp ủy Đảng cần có chương trình, kế hoạch giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các tổ chức Đảng và đảng viên về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Với quyết tâm đổi mới, phát huy vai trò của mình góp phần thực hiện NQTW4, khóa XII đạt hiệu quả, năm 2017, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã thực hiện 17 cuộc giám sát với 8 nội dung và tất cả 85 xã, phường, thị trấn thực hiện 94 cuộc giám sát với 18 nội dung giám sát. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, nhìn chung, các nội dung giám sát phù hợp, tập trung vào tình hình, kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các địa phương có liên quan trực tiếp đến đời sống phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Qua đó, các cơ sở Hội cũng đã đề nghị đến các ngành chức năng giải quyết kịp thời những bất cập, vướng mắc xảy ra ở địa phương.

Trao đổi với một số cấp ủy địa phương về việc triển khai, thực hiện giải pháp này, nhiều đồng chí cũng bày tỏ sự tâm đắc và có những đề xuất cụ thể để thực hiện giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hoàng Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, cho biết: “Trên cơ sở thống nhất cao về chủ trương nghị quyết, Chi bộ triển khai đến từng đoàn thể, ngành để cùng chung sức phối hợp thực hiện. Từ đó góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Qua đó, cũng phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể trong triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách tại địa phương”. Tương tự, đồng chí Phan Hùng Việt, Phó Bí thư Chi bộ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, nhấn mạnh: “Từng cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; có trách nhiệm tham gia, làm nòng cốt trong các phong trào do địa phương, đoàn thể phát động. Song song đó, để thực hiện hiệu quả NQTW4 cần phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”.

Một số đồng chí cấp ủy ở địa phương cũng cho rằng, để MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân phát huy tốt vai trò của mình, trước hết cấp ủy Đảng các cấp phải thực hiện công bằng, dân chủ, công khai hóa các chương trình công tác, công việc của cấp ủy, địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng ủy bộ phận khu vực 4, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho biết: “Đây không chỉ là một giải pháp mang tính thường xuyên, cấp bách góp phần thực hiện hiệu quả NQTW4, mà còn tạo động lực để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có điều kiện giám sát việc làm của các cấp ủy, chính quyền; đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ tích cực tham gia thảo luận đóng góp tinh thần, vật chất cho “việc chung”, “việc tập thể”. Từ đó, huy động được sự đồng thuận, thống nhất trong ý chí, hành động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại địa phương...”.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết