31/10/2019 - 07:32

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương
Bài cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ đức, tài 

Tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý các cấp ở TP Cần Thơ “khắc cốt ghi tâm” và thực hiện nghiêm túc, được nhân dân thành phố tin tưởng, đánh giá cao. Để tiếp tục xây dựng niềm tin với nhân dân, hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quyết tâm xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo quản lý ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là lựa chọn nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó nhân tố đức, tài và triển vọng được đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu gạo Phụng Hoàng 3.

Nỗ lực nâng chất đội ngũ cán bộ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CB, những năm qua, các cấp ủy đảng thành phố chú trọng làm tốt công tác CB, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Theo đồng chí Đặng Văn Đúng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Quận ủy đề ra mục tiêu tất cả  Quận ủy viên, trưởng đầu ngành cấp quận và bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các phường phải có trình độ đại học đúng chuyên ngành và động viên học sau đại học, được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. BTV Quận ủy lập kế hoạch đào tạo theo thứ tự ưu tiên; lựa chọn CB trẻ, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch từng chức danh cụ thể để đưa đi đào tạo nâng cao trình độ đúng chức danh dự kiến bố trí, phù hợp với từng chức danh, ngạch, bậc. Kết quả, 4 năm qua, có 16 CB được đào tạo thạc sĩ, 13 CB được đào tạo đại học, 38 CB được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đến nay, hầu hết cấp ủy đương nhiệm và CB quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp của quận có trình độ đạt chuẩn theo quy định; trong đó, 87 CB quy hoạch cấp ủy quận nhiệm kỳ 2020-2025 đều trình độ đại học trở lên (13% có trình độ thạc sĩ, 47% có trình độ cao cấp lý luận chính trị).

Ở huyện Cờ Đỏ, hằng năm, các cấp ủy đảng huyện tiến hành rà soát, đánh giá để đưa ra khỏi quy hoạch những CB không còn đủ tiêu chuẩn, bổ sung những CB có triển vọng phát triển. Nhằm nâng cao trình độ cho CB, BTV Huyện ủy liên hệ với Trường Đại học Cần Thơ mở 5 lớp đại học ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo vệ thực vật, Ngôn ngữ Anh tại huyện, thu hút hơn 200 CB lãnh đạo, quản lý và CB trong quy hoạch tham gia. Đến nay, hầu hết cấp ủy đương nhiệm và CB quy hoạch cấp ủy huyện và cơ sở đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: “BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng huyện sẽ lựa chọn những CB chuẩn chất vào cấp ủy và lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới. Sau đại hội đảng bộ các cấp, huyện tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức các lớp đào tạo đại học các ngành, các lĩnh vực, giúp CB nâng cao trình độ và trưởng thành hơn”.

Thực tế cho thấy, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp TP Cần Thơ đã tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt. Từ năm 2016 đến nay, thành phố có hơn 1.000 CB đi đào tạo sau đại học; hơn 1.500 CB đi đào tạo đại học; hơn 700 CB đi đào tạo cao cấp và hơn 4.000 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, thành phố có 8,65% CB, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ; có 47,78% CB trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Riêng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cấp thành phố có gần 60% trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và 100% trình độ cao cấp lý luận chính trị. Cùng với học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đội ngũ CB thành phố nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương trong các mặt công tác. Đội ngũ cán bộ đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của thành phố. Trong đó, GRDP giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân 7,56%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 hơn 80,4 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%; kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hiện đại; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi…

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị và một số vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng CB chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác chưa cao. Thành phố vẫn thiếu CB đầu ngành có trình độ chuyên sâu, thiếu chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế. Vẫn còn một số CB chưa gương mẫu; chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái, vi phạm. Trong 3 năm qua, thành phố có 41 CB lãnh đạo, quản lý các cấp vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Kỳ vọng

Đồng chí Lưu Xuân Thu, đảng viên gần 50 năm tuổi Đảng, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, nhận xét: Đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố đã phát huy tinh thần gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những bức xúc, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. “Tôi tin rằng các cấp ủy đảng sẽ chọn đúng, chọn trúng CB, nhất là những người có đức, có tài đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. CB lãnh đạo, quản lý các cấp tích cực học tập nâng cao trình độ và phát huy tính tiền phong, gương mẫu để trưởng thành hơn” - đồng chí Lưu Xuân Thu kỳ vọng.

Đồng chí Lư Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, khẳng định: “Bất cứ giai đoạn cách mạng nào, người CB cũng phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm, nói ít làm nhiều, biết cách nói cho dân nghe, làm cho dân tin. Muốn vậy, yếu tố đức và tài của CB phải đặt lên hàng đầu”. Đồng chí Lư Văn Điền kỳ vọng các cấp ủy đảng lựa chọn được những CB để bầu vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý khóa mới là những người có đức, có tài để phục vụ tốt nhân dân, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Coi trọng, phát huy nhân tố đức, tài

Nhằm xây dựng đội ngũ CB chuẩn chất, đức tài trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Ban Tổ chức Thành ủy đã và đang tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về công tác CB; lựa chọn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ mới là những CB có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu BTV Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt về công tác CB. Trong đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch CB; đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng chất đội ngũ CB, phát triển đội ngũ tạo ra chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực hiện nay thành phố cần, như: quản lý kinh tế, quản lý đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế… Đổi mới công tác đánh giá CB; qua đó, những CB không đủ năng lực, hoàn thành nhiệm vụ không cao, có tín nhiệm thấp sẽ sắp xếp phù hợp, kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Tiếp tục mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp sở, ban, ngành thành phố để chọn người tài. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; đẩy mạnh công tác luân chuyển CB để CB lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới…

Cũng theo đồng chí Mai Thanh Dân, nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của CB, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 03-QĐ/TU của BTV Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và Quy định số 19-QĐ/TU của BTV Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là CB lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Để đáp ứng những kỳ vọng của CB, ĐV và nhân dân, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, khẳng định: BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền lựa chọn CB đưa vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp phải coi trọng nhân tố có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, trong đó đức là gốc; lựa chọn, sàng lọc không để lọt vào cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, tham vọng quyền lực; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái, quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, cùng với quan tâm đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho CB, BTV Thành ủy triển khai các giải pháp, phát huy vai trò nêu gương của CB, ĐV, nhất là nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương trong công tác tự phê bình và phê bình, phòng chống tham nhũng, lãng phí; và chăm lo đời sống, phục vụ nhân dân… Những CB không thực hiện nghiêm quy định nêu gương sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết