13/12/2019 - 10:33

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ:

Phát huy hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, tạo đà hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 

Năm 2019 sắp kết thúc, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội của thành phố. Nhiều lĩnh vực về quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… được thực hiện đạt kết quả khá cao. Đây là tiền đề để Sở TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết:

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng Sở TN&MT, đơn vị chức năng kiểm tra quá trình xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại lò đốt rác trên địa bàn TP Cần Thơ.

 

 Trong năm 2019, Sở TN&MT thành phố đã nỗ lực thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp thu tiền sử dụng đất, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nhìn chung, các nhiệm vụ trọng tâm được giao thực hiện đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, Sở đã hoàn thành trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 9 quận, huyện; lập danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019 và năm 2020. Tham mưu Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10-4-2019 về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; tham mưu và ban hành nhiều kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, quận huyện trong hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện tốt các thủ tục về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia bảo vệ TN&MT, ứng phó với BĐKH ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn...

►​ Công tác huy động nguồn lực đất đai, định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được Sở tập trung thực hiện có kết quả ra sao, thưa ông?

-Từ đầu năm đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện tham mưu xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng thời tập trung triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1, diện tích 35ha); lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất vòng xoay cồn Cái Khế để thực hiện Dự án Tháp du lịch tại cồn Cái Khế (quận Ninh Kiều), dự án bến tàu khách tổng hợp Cần Thơ… Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án: Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, với các hạng mục đường và cầu Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều), đường và cầu Trần Hoàng Na (quận Cái Răng), đường song hành Trần Hoàng Na - IC3, đường nối Cách Mạng Tháng 8 (quốc lộ 91) đến đường tỉnh 918; Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (đoạn từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai); Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1); Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung… Tiếp nhận và quản lý thêm 3 khu đất công diện tích 17,37ha. Lũy kế các khu đất đang quản lý là 36 khu, với diện tích 92,77ha; thực hiện thu hồi và quản lý 5-10% quỹ đất của 17 dự án, tương ứng diện tích 11,03ha, với số lượng 656 lô nền để thành phố bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển đô thị...

►​ Để quản lý TN&MT đạt hiệu quả cao, Sở tổ chức chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm bằng cách nào, thưa ông?

- Công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT được Sở tiếp tục tăng cường. Trong năm 2019, chúng tôi đã tổ chức thực hiện đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng tại Dự án Khu nhà ở và Trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp TP Cần Thơ ở phường An Thới, quận Bình Thủy. Đồng thời, thực hiện 1 cuộc thanh tra hành chính và 22 cuộc thanh tra chuyên ngành về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với 71 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Qua thanh tra phát hiện 22 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 764.434.000 đồng và đã thu nộp ngân sách nhà nước 498.934.000 đồng. Ngoài ra, Sở đã thẩm tra hồ sơ và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với 1 trường hợp vi phạm; Chánh Thanh tra Sở xử phạt 4 trường hợp, với số tiền 249.000.000 đồng… Trong năm, Sở cũng theo dõi, xử lý và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 8 trường hợp phản ánh ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

Nhìn chung các hoạt động thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm cũng góp phần răn đe, hạn chế tình trạng khai thác, sử dụng nguồn TN&MT không hợp lý, không phù hợp quy định pháp luật…

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đưa vào hoạt động hơn 1 năm đã phát huy hiệu quả, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Cần Thơ.

►​ Sở TN&MT đã thực hiện giải pháp gì để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thưa ông?

-Để tăng cao sự hài lòng của người dân, Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” gắn với chủ đề cải cách hành chính “Nụ cười công sở, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ”; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 8-8-2019 của UBND thành phố về triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg... Qua đó, ngành TN&MT thành phố tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng mỗi cán bộ, nhân viên đều tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở các quận, huyện.

 Sở rà soát, đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính theo kế hoạch; triển khai mô hình đội thanh niên tình nguyện thân thiện, hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT; tổ chức tiếp doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân định kỳ hằng tuần nhằm trả lời câu hỏi về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở; chấn chỉnh giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức trong mỗi ngày...

►​ Năm 2020, ngành TN&MT đưa ra giải pháp nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa ông?

- Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020, ngành TN&MT tập trung thực hiện các giải pháp: hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình UBND thành phố báo cáo Bộ TN&MT đúng thời gian quy định; tham mưu UBND thành phố thể chế hóa Nghị quyết ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn kỳ 5 năm (2020-2024); tập trung hoàn thành dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh… Song song đó, Sở tiếp tục tăng cường các công tác quản lý môi trường và ứng phó với BĐKH, quản lý khoáng sản và tài nguyên nước, thực hiện công tác cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực…

Xin cảm ơn ông!

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết