28/10/2020 - 09:25

Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở vừa kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những việc làm được, góp ý một số vấn đề để đơn vị thực hiện QCDC tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi kiểm tra ở Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi kiểm tra ở Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ là doanh nghiệp hoạt động công ích, chủ yếu trên các lĩnh vực vệ sinh môi trường, duy tu đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh và các dịch vụ có liên quan. Đảng bộ Công ty có 43 đảng viên, với 3 chi bộ trực thuộc. Công ty có tổng cộng 355 lao động cơ hữu, hoạt động phân tán trên các quận, huyện của thành phố.

Theo ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, thời gian qua, công ty đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Đồng thời, xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Lãnh đạo Công ty gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động. Chính vì làm tốt những việc này, đã tạo được niềm tin của người lao động đối với Hội đồng Quản trị công ty.

Nhằm thực hiện tốt QCDC, lãnh đạo Công ty duy trì tốt chế độ họp lệ hằng tháng với các đơn vị trực thuộc, sinh hoạt vào thứ hai hằng tuần và tổ chức hội nghị người lao động. Qua các cuộc họp, lãnh đạo Công ty phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động; công khai kết quả sản xuất hằng năm, vấn đề phân chia lợi nhuận, tổ chức ký kết thỏa ước lao động; báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo Công ty tiếp thu, giải trình những khó khăn hoặc đề xuất kiến nghị của từng bộ phận. Sau cuộc họp thứ hai hằng tuần, họp lệ hằng tháng, lãnh đạo các bộ phận về triển khai cho cán bộ, nhân viên và tổ chức thực hiện.

Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động điều hành doanh nghiệp thông qua các hội nghị giao ban định kỳ dựa trên cơ sở các quy chế, quy định đã ban hành nhằm giải quyết những vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty, lãnh đạo Công ty dân chủ, công khai trong việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác. Công tác tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng được thực hiện đúng quy định và lấy ý kiến đóng góp của tập thể, thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng của người lao động. Việc tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế, quy định của đơn vị, hợp đồng lao động, chế độ chính sách của người lao động được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, từ đầu năm đến nay, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đình công, lãn công của người lao động.

Tại buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC ở Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ vừa qua, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, Trưởng Đoàn Kiểm tra, đề nghị lãnh đạo Công ty cần tiếp tục nghiêm túc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, cập nhật để bổ sung vào các văn bản ban hành cho phù hợp với tình hình Công ty; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong thực hiện QCDC; thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành Công ty. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động tâm huyết với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Công ty, thành phố ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết