10/12/2020 - 06:55

Phấn đấu thu nhập thành viên hợp tác xã tăng ít nhất 8%/năm 

(CT) - Để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nhanh, hiệu quả và bền vững, giai đoạn 2020-2025, Liên minh HTX TP Cần Thơ sẽ phối hợp cùng với các ngành, các cấp trong thành phố triển khai nhiều chương trình hành động phát triển kinh tế hợp tác.

Liên minh HTX cùng với các ngành hữu quan TP Cần Thơ tập trung hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Liên minh HTX cùng với các ngành hữu quan TP Cần Thơ tập trung hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Theo đó, Liên minh HTX cùng với các ngành hữu quan tăng cường tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX; nâng cao tỷ lệ HTX khá, mạnh, giảm tỷ lệ HTX yếu kém; nâng cao hợp tác, tương trợ giữa thành viên với nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra, tạo việc làm. Cùng đó, xây dựng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, tổ chức hoạt động hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng và phát triển từ 5-7 mô hình HTX có quy mô lớn sản xuất gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Giai đoạn 2020-2025, sẽ thu hút trên 65% hộ cá thể trên địa bàn nông thôn tham gia kinh tế tập thể hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của HTX; thu nhập của thành viên HTX tăng ít nhất 8%/năm, tăng dịch vụ dùng chung và liên kết giữa thành viên với HTX và giữa các HTX với nhau; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70% và đạt 80% trong lĩnh vực phi nông nghiệp... góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, đóng góp vào sự tăng trưởng GRDP của thành phố.

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết