27/02/2023 - 21:09

Long An

Phấn đấu 100% các đơn vị từ mầm non đến THCS tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

(CT) - Năm 2023, ngành Giáo dục tỉnh Long An đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% các đơn vị từ mầm non đến THCS tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến; 100% trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 60%.

​Ðể hoàn thành mục tiêu, ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như chuyển đổi nhận thức số tạo cơ sở vững chắc thực hiện chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng... Tiến hành đăng ký tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh, học sinh tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp THCS.

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

 


 

Chia sẻ bài viết