14/06/2021 - 23:03

Phân bổ hạn ngạch thuế quan gạo Việt xuất khẩu theo EVFTA 

(CT) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để phối hợp trong việc thực hiện hạn ngạch thuế quan áp dụng đối với gạo Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Các đại biểu cắt băng khai trương xuất khẩu lô hàng đầu năm 2021. Ảnh: MINH HUYỀN

Các đại biểu cắt băng khai trương xuất khẩu lô hàng đầu năm 2021. Ảnh: MINH HUYỀN

Công văn nhằm thực hiện theo Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991 được EU ban hành ngày 7-5-2021.

Cụ thể, theo khoản f, mục 3, Phụ lục I của Quy định số 2021/760, việc phân bổ và thực thi hạn ngạch thuế quan của EU dành cho Việt Nam đối với 80.000 tấn gạo/năm theo EVFTA như sau: Đối với 20.000 tấn gạo xay, 10.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2021; 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2021; 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2021; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2021. Đối với 30.000 tấn gạo xát thường: 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2021; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2021; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2021; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2021. Đối với 30.000 tấn gạo thơm (9 giống: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nàng Hoa 9, VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào): 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2021; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2021; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn ngày 1-7 đến ngày 30-9-2021; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2021. Việc đặt cọc bảo đảm thực thi giấy phép hạn ngạch gạo là 30 Euro/tấn.

Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11-5-2021. Tuy nhiên, đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam trong hạn ngạch thuế quan theo EVFTA, quy định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2022.

N.H

Chia sẻ bài viết