21/11/2009 - 21:07

OpenITOnline - Liều tăng lực cho FireFox

Bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa các trình xử lý văn bản, hình ảnh trực tuyến với một số trình duyệt phổ dụng hiện nay, OpenITOnline thật sự là cầu nối giúp bạn rút ngắn được nhiều thời gian để thao tác với các tập tin văn phòng.

Đầu tiên bạn tải bản cài đặt tại http://www.openitonline.com/install (Dành riêng cho FireFox 2.x và 3.x, Flock 1.x và 2.x) với dung lượng chỉ 213KB. Chương trình hỗ trợ đọc các định dạng văn bản (*.doc, *.rtf, *.odt, *.sxw) - bảng tính (*.xls, *.csv, *.ods, *.sxc) - tập tin trình chiếu (*.ppt, *.pps, *.odp, *.sxi) - ảnh(*.jpg, *.gif, *.png).

Sau khi cài đặt hoàn tất OpenITOnline, bạn vào Tools Manager Add-ons và nhấn vào mục Options của chương trình để tiến hành thay đổi các thiết lập cần thiết trong việc chọn chương trình để mở tập tin tương ứng.

Ứng với mỗi thẻ Documents, Spreadsheets, Presentations, Images, bạn sẽ có các tùy chọn ứng với từng loại tập tin. Để thay đổi dịch vụ hỗ trợ mở loại tập tin này, bạn nhấn vào nút Change. Khi đó xuất hiện hộp thoại Choose which online service to use và bạn tiến hành nhấn chọn dịch vụ tương ứng bên dưới dòng chữ Choose which online service to use. Hoàn tất, bạn nhấn OK để kết thúc.

Mỗi khi một tập tin được hỗ trợ có trên trình duyệt được gọi để thực hiện thì OpenITOnline sẽ xuất hiện hộp thoại Opening cho bạn tùy chọn tác vụ cần thực hiện. Tại đây, bạn có thể chọn dịch vụ để mở tập tin hoặc sử dụng dịch vụ mặc định được thiết đặt ở trên.

Nguyễn Thuận

Chia sẻ bài viết