02/03/2020 - 11:59

Ô Môn khơi dậy sức dân 

Năm 2015, Quận ủy Ô Môn ban hành Nghị quyết số 02-NQ/QU về công tác vận động quần chúng (NQ02). Qua 5 năm thực hiện, quận đã khơi dậy sức đóng góp của nhân dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra...

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng 5 năm qua được Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn tặng giấy khen.

Hơn 3 tháng qua, người dân khu vực Thới Thuận, phường Thới An, phấn khởi khi tuyến đường kinh Cây Bàng dài hơn 450m đã được tráng bê tông sạch đẹp. Bà Huỳnh Thị Ba, người dân trong khu vực, nói: "Con đường này trước đây sình lầy, đi lại khó khăn. Cuối năm rồi, địa phương vận động tráng bê tông, người dân trong khu vực đã đồng tình đóng góp hơn 170 triệu đồng để làm. Có đường sạch đẹp, lưu thông thuận tiện, ai cũng mừng". Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện NQ02 đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là vận động nhân dân đóng góp hơn 8,6 tỉ đồng, gần 10.000 ngày công lao động làm mới và giặm vá 65,5km đường giao thông, bắc 38 cây cầu. Đến nay, trên 95% đường giao thông và cầu trên địa bàn phường đã được trải nhựa, tráng bê tông thuận tiện cho việc lưu thông.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thới Long, hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đều hiểu rõ tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như Đảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động và hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp nhân dân cải tạo 152ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái, lắp hệ thống phun tưới tự động. Đến nay, phường có 585ha vườn cây ăn trái, trong đó có 430ha đang cho thu hoạch, huê lợi trên 100 triệu đồng/héc-ta/năm; có 206ha lắp hệ thống phun tưới tự động. Phường đã vận động nhân dân thực hiện 31 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là mô hình vận động xã hội hóa an sinh xã hội. Các ngành, đoàn thể phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 6 tỉ đồng xây 27 căn nhà tặng hộ nghèo và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hơn 3.000 lượt học sinh nghèo vượt khó…

Ở phường Long Hưng, cùng với vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, tập hợp người dân tham gia tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả; xây dựng các câu lạc bộ, các tổ hợp tác sản xuất, các tổ ngành nghề, tổ vay vốn tiết kiệm… để tập hợp người dân tham gia sinh hoạt. Các câu lạc bộ, tổ hợp tác đã nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nên người dân càng tích cực tham gia vào tổ chức đoàn hội.

Năm 2015, phường Long Hưng có 65,5% người dân tham gia các tổ chức đoàn hội, đến năm 2019 tỷ lệ này tăng lên 75,5%. Đồng chí Lê Thanh Bình nói: "Một kết quả nổi bật trong công tác vận động quần chúng của phường nữa là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Kinh nghiệm trong công tác vận động của phường là thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; thành lập các đoàn đến từng hộ dân vận động; phân công CB, ĐV chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động từng nhóm gia đình… Từ đó, hằng năm chỉ tiêu vận động bảo hiểm y tế phường đều vượt trên 2% so với chỉ tiêu được giao".      

Theo đánh giá của Quận ủy Ô Môn, gần 5 năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể quận thực hiện NQ02 đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là đã vận động nhân dân xây dựng được 1.210 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; bắc mới và sửa chữa 368 cây cầu, làm mới và tu sửa 161km đường giao thông; vận động xã hội hóa được 31,9 tỉ đồng chăm lo cho 49.282 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 11,2 tỉ đồng Quỹ "Vì người nghèo" xây dựng 272 nhà Đại đoàn kết, 99 nhà tình thương, xây mới 75 và sửa chữa 690 căn nhà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn, khẳng định: Công tác vận động quần chúng đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trong quận tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng Nghị quyết mới về công tác vận động quần chúng để tiếp tục khơi dậy sức dân, xây dựng quận Ô Môn ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết