28/05/2023 - 09:41

Nồng nàn hạ

Nguyễn Trần Hoàng Viện

 

Mùa chở chiều về thẹn thùng mắt lá
câu vọng cổ nào tình tự vần thơ
bông ô môi gội tím vùng trời hạ
cánh diều non bơi trong nắng thanh bình
hạt mưa rụng cánh bằng lăng loang tím
hòa tấu cung ve thổn thức điệu lý quê nhà
tháng năm bồi hồi chải tóc
tiêng tiếc giọt nắng vàng phai...
Hương lúa chín chùng chình đầu ngõ
khóm trúc thì thào khúc hạ và em
hò hẹn
giữa một thoáng nồng nàn...

Chia sẻ bài viết