26/10/2021 - 07:37

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) của Chi nhánh Trung tâm TGPL số 5 (quận Ô Môn) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị cùng các trợ giúp viên pháp lý đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ người thuộc diện TGPL được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Chi nhánh Trung tâm TGPL số 5 thường xuyên phối hợp UBND các phường tuyên truyền quy định TGPL đến  các đối tượng thuộc diện. Trong ảnh: Người dân liên hệ UBND phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm TGPL số 5, từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã thực hiện tư vấn pháp luật vụ việc phức tạp cho 4 trường hợp, tại trụ sở. Trong đó, 2 vụ việc lĩnh vực hình sự, 2 vụ việc lĩnh vực dân sự. Chi nhánh cũng đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ đối tượng được hưởng TGPL trong 10 vụ việc thuộc các vụ án hình sự, dân sự; chuyển về Trung tâm TGPL thành phố 18 vụ việc, đề nghị cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho đối tượng được hưởng TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự. Chi nhánh tiếp nhận 13 công văn đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn về việc yêu cầu Chi nhánh cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được TGPL; tiếp nhận 15 đơn của người được TGPL về việc yêu cầu cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được TGPL là người có công cách mạng, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, trẻ em...

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động truyền thông TGPL ngoài trụ sở gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh cũng không thể tổ chức khảo sát và thực hiện TGPL ngoài trụ sở. Tuy nhiên, Chi nhánh luôn giữ mối quan hệ phối hợp với Phòng Tư pháp quận, UBND các phường để thực hiện tốt công tác TGPL cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dư, Trưởng Chi nhánh Trung tâm TGPL số 5, Chi nhánh đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 với Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp quận Ô Môn. Theo kế hoạch này, Chi nhánh sẽ thực hiện truyền thông về các vấn đề pháp lý liên quan khi các cơ quan phối hợp yêu cầu. Chủ động phối hợp với UBND các phường tổ chức khảo sát nhu cầu TGPL của người dân ở địa phương để từ đó xây dựng kế hoạch TGPL ngoài trụ sở, đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn cung cấp danh sách đối tượng hưởng TGPL năm 2021 trên địa bàn quận để xây dựng kế hoạch TGPL phù hợp với tình hình địa phương.

Thời gian tới, Chi nhánh Trung tâm TGPL số 5 sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động về TGPL cho người dân. Cụ thể là tăng cường công tác tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được TGPL và thực hiện nhiệm vụ đại diện ngoài tố tụng khi đối tượng có yêu cầu; tăng cường công tác tư vấn pháp luật cho đối tượng được TGPL tại trụ sở và ngoài trụ sở. Chi nhánh tiếp tục khảo sát để nắm bắt nhu cầu TGPL của đối tượng. Ông Nguyễn Hoàng Dư cho biết: “Chi nhánh sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn quận nhằm rà soát diện đối tượng được TGPL để tham gia tố tụng, kịp thời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng theo quy định của pháp luật. Chi nhánh sẽ làm việc với các câu lạc bộ TGPL, yêu cầu các câu lạc bộ chủ động tổ chức sinh hoạt và hỗ trợ câu lạc bộ truyền thông pháp luật về TGPL và các văn bản có liên quan khi câu lạc bộ có yêu cầu. Trung tâm phối hợp Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, UBND các phường và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ TGPL cho đối tượng. Tăng cường công tác truyền thông pháp luật về TGPL đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và đặc biệt là đối tượng được TGPL hiểu rõ để liên hệ thực hiện khi có nhu cầu”.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN    

Chia sẻ bài viết