05/02/2023 - 17:13

Những quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự

H.Y

Hỏi: Vi phạm quy định về nhập ngũ sẽ bị xử lý như thế nào?

Đáp: Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội Nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. Căn cứ Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định cá nhân vi phạm quy định về nhập ngũ sẽ bị phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. Phạt tiền 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm.

Hỏi: Hành vi vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

Đáp: Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng, sẽ bị phạt tiền 10-12 triệu đồng. Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng, sẽ bị phạt tiền 12-15 triệu đồng. Phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Phạt tiền 25-35 triệu  đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Hỏi: Các trường hợp nào được tạm hoãn, miễn gọi nghĩa vụ quân sự

Đáp: Luật Nghĩa vụ quân sự và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận; đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 1 khóa đào tạo của 1 trình độ đào tạo;...

Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 1 anh hoặc 1 em trai của liệt sĩ; 1 con của thương binh hạng hai; 1 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 1 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên...

Chia sẻ bài viết