23/05/2019 - 09:01

Những loài thực vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam 

Cây mai dương, cây bông ổi, cây keo giậu, lục bình… là những loài ngoại lai xâm hại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết