22/07/2021 - 08:39

NHNN tái cấp vốn 7.500 tỉ đồng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội 

(CTO) - Ngày 21-7-2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 10/2021/TT-NHNN về việc quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký.

Doanh nghiệp và người lao động đang cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Ảnh: T.HÀ

Doanh nghiệp và người lao động đang cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Ảnh: T.HÀ

Theo đó, NHNN quyết định tái cấp vốn 7.500 tỉ đồng đối với NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay; lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN tái cấp vốn đối với NHCSXH.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31-12-2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỉ đồng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Thông tư số 10 của NHNN cũng quy định rõ, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn. Trường hợp đến hết ngày 5-4-2022, NHCSXH không giải ngân hết số tiền được tái cấp vốn thì phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Thông tư được ban hành nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ chân lao động; lao động thất nghiệp cũng gia tăng do tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động cũng tăng nhanh. Vì vậy, cả doanh nghiệp và người lao động đang rất chờ đợi chính sách hỗ trợ triển khai nhanh chóng.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết