22/02/2023 - 22:52

Nhiều mô hình hay góp phần xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

(CT) - Chiều 22-2, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Ðề án “Văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025.

Hơn 4 năm qua, ngành Giáo dục và Ðào tạo thành phố đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. 100% trường học đều xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học. Công tác đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học được thực hiện có hiệu quả. Các trường thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử như nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, trung thực…phù hợp với từng cấp học.

Ðặc biệt trong thực hiện Ðề án, nhiều mô hình hay, thiết thực đã ra đời như hộp thư “Ðiều em muốn nói”, “Biết chào hỏi, biết cám ơn, biết xin lỗi, biết giúp đỡ người già và trẻ em”, “Thầy mẫu mực - trò chăm ngoan”… Qua đó, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp nâng cao ý thức về văn hóa học đường, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết