25/01/2019 - 09:28

Cục Hải quan TP Cần Thơ

Nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 

Thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Năm 2019, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan theo kế hoạch của Cục, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN), phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN năm 2019 được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao...

Công chức Chi cục Hải quan Tây Đô kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Năm 2019 sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; thu ngân sách; các hoạt động nghiệp vụ Hải quan… theo lộ trình triển khai của Tổng cục Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành tốt pháp luật của doanh nghiệp, góp phần tăng thu NSNN. Xây dựng lực lượng đoàn kết, tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu cực, tham nhũng vặt trong lực lượng công chức hải quan.

Năm 2018, Cục Hải quan TP Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nộp NSNN 2.665 tỉ đồng. Kết quả, đơn vị đã thực hiện thu nộp NSNN hơn 2.881 tỉ đồng, đạt 108,11% chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 101,09% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Ông Võ Ngọc Tám, Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ cho rằng, thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, ngay từ đầu năm lãnh đạo Cục Hải quan TP Cần Thơ phân tích tình hình, đánh giá từng khoản thu theo nhóm hàng; khả năng thu trên từng địa bàn, để giao chỉ tiêu phù hợp cho từng Chi cục Hải quan, từ đó xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thu NSNN, chống thất thu và xử lý nợ đọng; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN; quyết tâm thực hiện và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nộp NSNN được giao. Bên cạnh đó, đơn vị đã quyết liệt xử lý các khoản nợ đọng thuế, cũng như thu hồi dứt điểm khoản nợ thuế mới.

Hiện có 251 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP Cần Thơ, tăng 19 doanh nghiệp (8,19%) so với năm trước. Trong đó, có 67 doanh nghiệp nước ngoài và 184 doanh nghiệp trong nước. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Cần Thơ trong năm 2018 không đa dạng, chủ yếu là những mặt hàng truyền thống như: xăng dầu, khí hóa lỏng, nhựa đường, gỗ lóng, phân bón, than đá, thủy hải sản đông lạnh, gạo... Thu NSNN năm 2018 của Cục Hải quan TP Cần Thơ giảm 20,48% so với năm 2017. Nguyên nhân là do kim ngạch một số mặt hàng có thuế giảm, các dự án đầu tư lớn trên địa bàn việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã đi vào giai đoạn cuối. Số thu từ mặt hàng máy móc, thiết bị giảm khoảng 47% so với năm trước; thu từ nguyên liệu thuốc lá giảm 38,16%... Các doanh nghiệp nợ đọng thuế đều không còn hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động theo địa chỉ đăng ký kinh doanh, dẫn đến việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ không khả thi. Năm 2018, đơn vị đã phát hiện, xử lý 90 vụ vi phạm hành chính về hải quan, giảm 40,79% so với năm trước, số tiền phạt hơn 4,5 tỉ đồng, tăng 74,4% so với năm trước. Qua việc lấy phiếu đánh giá thực hiện cam kết tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đa số doanh nghiệp đều đánh giá hài lòng.

Ông Võ Ngọc Tám, Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Cục là cải cách hành chính, phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, e-Manifest; dịch vụ công trực tuyến; đề án quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi; đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7... Thực hiện các chỉ tiêu Chỉ số cải cách hành chính của ngành Hải quan theo lộ trình triển khai của Tổng cục Hải quan...

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết