22/12/2020 - 05:54

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách 

Dịch COVID-19 đã gây tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, dẫn đến nhiều khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) cũng bị ảnh hưởng. Song, TP Cần Thơ vẫn đạt được kết quả rất tích cực trong công tác thu NSNN.

Năm 2021, hoạt động của nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dự báo còn gặp khó do dịch COVID-19 và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Bán ngư cụ tại một cơ sở sản xuất kinh doanh ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Năm 2021, hoạt động của nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dự báo còn gặp khó do dịch COVID-19 và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Bán ngư cụ tại một cơ sở sản xuất kinh doanh ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Năm 2020, ngành Thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính giao dự toán thu 11.082 tỉ đồng, tăng 8,1% so với dự toán năm 2019 và tăng 2,9% so với số thực hiện năm 2019, còn HĐND thành phố giao dự toán là 12.016 tỉ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành Thuế đã bám sát vào các Nghị quyết và Chỉ thị cấp trên, tranh thủ sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương. Cục Thuế TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn với thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Cục Thuế TP Cần Thơ cũng làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và UBND quận, huyện, thành phố trong việc chỉ đạo công tác thu và thực hiện giao dự toán thu ngay những ngày đầu năm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN đã được giao. Phát động phong trào ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm, có sơ kết khen thưởng để kịp thời động viên cán bộ công chức toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, qua 11 tháng năm 2020, thành phố thực hiện thu NSNN được 10.120 tỉ đồng, đạt 91,32% dự toán Bộ Tài chính giao. Ước thực hiện thu cả năm 2020 là 11.082 tỉ đồng, đạt 100% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 92,23% dự toán HĐND thành phố, bằng 103,1% so với cùng kỳ. Nhìn chung, thời gian qua việc thu NSNN được các đơn vị có liên quan nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, có nhiều đơn vị cố gắng hoàn thành trước thời hạn như: Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai đã hoàn thành tổng nguồn trước thời hạn 6 tháng, Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền hoàn thành tổng nguồn trước thời hạn 3 tháng, Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn hoàn thành tổng nguồn trước thời hạn 1 tháng... Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của toàn ngành, có nguyên nhân quan trọng là sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND, cũng như có sự phối hợp, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp, cùng với quyết tâm đóng góp nghĩa vụ thuế của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cục Thuế TP Cần Thơ cũng quan tâm khai thác các nguồn thu bù các nguồn bị ảnh hưởng để hoàn thành dự toán thu NSNN được Trung ương giao, làm tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hiện Bộ Tài chính đã giao Cần Thơ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021 là 10.757,4 tỉ đồng và HĐND thành phố giao dự toán 11.083,4 tỉ đồng. Dự báo công tác thu NSNN trong năm tới còn gặp khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, đòi hỏi thành phố cần tiếp tục phát huy các giải pháp hiệu quả trong tăng thu NSNN, cũng như cần có sự quyết tâm cao, những cách làm mới sáng tạo, phù hợp với thực tế tại thành phố.

Theo ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Cục Thuế đã đề ra 7 nhóm giải pháp cụ thể. Cục Thuế yêu cầu từng đơn vị trực thuộc tiến hành tổ chức tổng kết công tác thu năm 2020 và phát động thi đua giao nhiệm vụ năm 2021. Triển khai dự toán thu ngay từ sớm cho các đơn vị thu theo từng nguồn thu, sắc thuế. Qua đó, tiếp tục khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt tích cực, đề ra các giải pháp phù hợp để khai thác thu, quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu năm 2021. Thường xuyên nắm bắt sát diễn biến tình hình kinh tế, thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện thực tế, để có giải pháp phù hợp quản lý đầy đủ số phát sinh, bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị.

Ngành Thuế cũng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục phối hợp tích cực giữa các bên liên quan để có giải pháp phù hợp đẩy mạnh các khoản thu từ đất, như: tiền thuê đất, sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế và tạo thuận lợi cho người dân trong nộp thuế.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết