19/03/2018 - 07:08

Nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ năm 2017, Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc cập nhật, lưu trữ các tài liệu về thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05. Trong đó, chú trọng tập hợp các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, tổ chức đảng; mở sổ cập nhật những ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của các tập thể, cá nhân để làm cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng cuối năm…

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy chúc mừng, tặng Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017. Ảnh: Q.LAM
Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy chúc mừng, tặng Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017. Ảnh: Q.LAM

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, cách làm mang tính “định lượng” này là một trong những cơ sở để nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy đều thành lập đoàn công tác đến dự, gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể, cá nhân có hạn chế khuyết điểm, hoặc chậm khắc phục hạn chế đã chỉ ra và những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm để tập trung kiểm điểm sâu. Năm 2017, BTV Quận ủy thành lập đoàn kiểm điểm đối với 9 tập thể và 9 cá nhân. Ngoài ra, dự kiểm điểm 9 tập thể và 1 cá nhân khác… Sau kiểm điểm, BTV chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, chú trọng hậu kiểm tra… Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2017, Đảng bộ quận Bình Thủy có 30 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó có 8 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu); 4.164 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 94,87%)...  

Đảng bộ phường Long Tuyền được đánh giá có chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ luôn đạt ở mức cao, không có đảng viên vi phạm. Đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, chia sẻ: “Đó là nhờ vai trò lãnh đạo của các TCCSĐ được phát huy đúng mức; tư tưởng, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Mỗi đảng viên cán bộ đều có ý thức trong việc tự soi, tự sửa, đặc biệt là tự phòng ngừa trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện theo NQTW4. Từ đó, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực công tác của từng cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét”. Với quyết tâm khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, Đảng bộ phường đã tổ chức 2 buổi tọa đàm về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ” và “Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định 101 của Ban Bí thư và Quy định 03 của Thành ủy”. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của TCCSĐ, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của người đứng đầu được nâng lên.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng nói chung, NQTW4 nói riêng, nhiều đồng chí bí thư chi bộ rất tâm đắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, chia sẻ: “Muốn thực hiện hiệu quả NQTW4, trước hết phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ các giải pháp, từng đảng viên phải đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống…”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể; duy trì thường xuyên việc kiểm điểm xoay vòng… Đồng thời, thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, không để xảy ra hạn chế, khuyết điểm; từng chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp liên quan đến 27 biểu hiện suy thoái… Hằng năm, Quận ủy duy trì việc tổ chức đối thoại với đảng viên cơ sở, đối thoại của các ngành, các cấp; tổ chức kiểm tra nhận thức về lý luận chính trị và khảo sát trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, với nội dung, hình thức luôn được nghiên cứu cải tiến, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đây là một trong những “kênh” đánh giá cụ thể trình độ nhận thức, chất lượng triển khai, quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên ở địa phương.

 “Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng, quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức Quận ủy đang xây dựng kế hoạch, biểu mẫu “sổ tay” thực hiện NQTW4 khóa XII. Trong đó, liệt kê cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp đảng viên tự soi rọi, nhận diện “mức độ” hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó, đề ra kế hoạch khắc phục hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy chi bộ thường xuyên giám sát việc khắc phục, tổ chức kiểm điểm xoay vòng để kịp thời uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm…” - đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy nhấn mạnh.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết