19/07/2017 - 19:27

Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: "Thời gian tới, Hội Nông dân TP Cần Thơ tiếp tục xây dựng kế hoạch vận động doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn liên kết sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nông hộ. Các cấp Hội Nông dân giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để người lao động an tâm, phấn khởi canh tác, tạo ra sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng".

Chia sẻ bài viết