31/05/2017 - 09:47

Vĩnh Thạnh

Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi

(CT)- Nhận thức tầm quan trọng của tiêu chí giao thông, thủy lợi đối với phát triển kinh tế và đời sống người dân, từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Thạnh tập trung hoàn thiện, nâng chất 2 tiêu chí này.

Đối với tiêu chí giao thông, trong tháng 5-2017, huyện làm mới 1.000m đường giao thông nông thôn với kinh phí 550 triệu đồng (nhân dân đóng góp 500 triệu đồng); xây mới 4 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí trên 2,24 tỉ đồng (nhân dân đóng góp hơn 1,89 tỉ đồng). Việc hoàn thiện, nâng chất tiêu chí thủy lợi được lồng ghép với công tác thủy lợi mùa khô năm 2017 đang triển khai trên địa bàn. Tổng khối lượng thực hiện đạt 76.184m3, vượt 6,4% kế hoạch đề ra, tổng kinh phí 1,35 tỉ đồng do nhân dân đóng góp hoàn toàn. Trong đó, thi công cơ giới là 34.710m3, thi công thủ công 41.474m3. Ngoài ra, huyện còn triển khai thi công nạo vét, sửa 14 công trình bờ với khối lượng 277.167m3, kinh phí thực hiện hơn 10,18 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Vĩnh Thạnh