04/03/2019 - 10:27

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa:

Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình (TPB&PB) phải đi đôi với nhau. Người nhấn mạnh, TPB&PB phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII cũng xác định công tác TPB&PB là một trong những giải pháp hàng đầu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giải pháp của NQTW4 khóa XII, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong thành phố đã nêu cao tinh thần TPB&PB; xem đây là hoạt động thường xuyên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong CB, ĐV. Tuy nhiên, công tác TPB&PB ở một số nơi vẫn còn những hạn chế, mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Từ đó, CB, ĐV có khuyết điểm, vi phạm chậm được phát hiện, hoặc có phát hiện vẫn được bỏ qua; hằng năm số lượng CB, ĐV trong thành phố vi phạm bị thi hành kỷ luật vẫn còn cao, đặc biệt còn xảy ra một số vụ việc CB, ĐV vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Theo tôi, nhằm đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV, cần phải nêu cao tinh thần và chất lượng công tác TPB&PB. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải nêu gương TPB&PB để cấp dưới làm theo. Người đứng đầu cấp ủy, chi bộ phải biết gợi mở các vấn đề để ĐV mạnh dạn hơn trong TPB&PB. Cần duy trì chế độ TPB&PB xoay vòng của ĐV trong họp lệ chi bộ. Nội dung TPB&PB phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao và phải gắn với kết quả tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ĐV. TPB&PB phải trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, khách quan; tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ để đả kích, nói xấu nhau.

Mặt khác, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi CB, ĐV tự giác nêu cao ý thức TPB&PB; đồng thời, tự soi, tự sửa khuyết điểm của mình để được nhân dân tin yêu.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết