20/04/2014 - 20:14

Đảng bộ Công an quận Ninh Kiều:

Nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đảng bộ Trong sạch vững mạnh

Thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4). Qua đó, tạo sự chuyển biến trên các mặt công tác. Năm 2013, Đảng bộ Công an quận Ninh Kiều đã vươn lên đạt danh hiệu đảng bộ Trong sạch vững mạnh (năm 2012 đảng bộ chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ), vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

Đồng chí Lâm Văn Thành, Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, nhận xét: Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Đảng bộ Công an quận có nhiều chuyển biến trong việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, Đảng ủy Công an quận đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng có liên quan mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… Từ đó, đã tạo được thế chủ động trong công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy Công an quận Ninh Kiều cũng nhìn nhận công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy BTV có quan tâm thực hiện nhưng từng lúc chưa sâu sát. Theo đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, để khắc phục hạn chế đã được phân tích làm rõ, BTV Đảng ủy Công an quận chú trọng việc triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ngành, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc. Nhằm chủ động nắm tình hình về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, BTV Đảng ủy Công an quận cũng phân công các đảng ủy viên luân phiên sinh hoạt ở các chi bộ và gắn trách nhiệm quản lý theo lĩnh vực công tác chuyên môn, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và những vấn đề phức tạp nổi lên để chỉ đạo giải quyết kịp thời; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp ý thức trách nhiệm không cao, chưa chịu khó nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ hạn chế...

Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an quận Ninh Kiều hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú cho công dân.

 

Về việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, BTV Đảng ủy Công an quận đã rà soát, bổ sung về công tác quy hoạch, đào tạo; đồng thời thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, từng bước sắp xếp ổn định về tổ chức cán bộ… theo hướng tăng cường cho các đơn vị mũi nhọn, trực tiếp tấn công trấn áp tội phạm. Cụ thể, năm 2013 đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 6 phó công an phường, đội trưởng, đội phó; luân chuyển, điều động 70 lượt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phù hợp với sở trường, năng lực công tác… Đối với các trường hợp cán bộ thiếu an tâm công tác, ngại khó… BTV đã giao cho cấp ủy từng chi bộ làm công tác tư tưởng và xem xét phân công bố trí công tác phù hợp. Qua đó góp phần tạo sự yên tâm, phấn khởi cũng như phát huy hiệu quả công tác. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng. Năm 2013, trong đảng bộ có 14 cán bộ, chiến sĩ học đại học; 5 học trung cấp cảnh sát, 11 bồi dưỡng nghiệp vụ, 1 bồi dưỡng chức danh phó công an quận và 2 trưởng công an phường, 5 học chuyển đổi để thi tuyển cao học, tập huấn nghiệp vụ 6. Về chính trị có 2 học cao cấp chính trị và 5 trung cấp chính trị.

"Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, trong lãnh đạo điều hành, BTV luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, người đứng đầu đơn vị phải thể hiện tính tiên phong, gương mẫu và phải nghiêm túc chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra sai phạm hoặc tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình phụ trách" - đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, nhận xét. Theo đồng chí Giáp, từng đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo công quận nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị sao cho phù hợp, phát huy hiệu quả cao nhất. Mặt khác, BTV thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, kiểm tra công tác của các đơn vị trực thuộc. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên tham dự các cuộc họp của các đội nghiệp vụ, công an phường. Ngoài ra, BTV cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Các thành viên trong BTV luân phiên tham dự các cuộc sinh hoạt lệ của các chi bộ; đồng thời chỉ đạo trong các cuộc họp cần phải đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ, bàn bạc, thống nhất đề ra nghị quyết mới lãnh đạo chính quyền thực hiện.

BTV cũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đảng và các chương trình kế hoạch đã đề ra gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát, họp lệ chi bộ, Đảng ủy, Chi ủy đã giáo dục đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, với phương châm mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân. Đồng thời thực hiện nghiêm quy trình cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp dân, tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Công tác tấn công trấn áp tội phạm gần đây được BTV tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện theo các nghị quyết, kế hoạch đề ra, BTV Đảng ủy Công an quận giao trách nhiệm cho công an phường, các đội nghiệp vụ, tùy theo chức năng của đơn vị mà chủ động nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy, UBND phường, lãnh đạo công an quận; đồng thời phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ cấp trên liên tục tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng phường điểm an toàn về an ninh trật tự. Qua đó, các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra canh gác… giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương. Lãnh đạo Công an quận cũng đã chỉ đạo công an các phường tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo, hướng dẫn cảnh sát khu vực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp các đội nghiệp vụ tiến hành công tác điều tra, quản lý các loại đối tượng trên địa bàn, qua đó, sàng lọc, phân loại đối tượng để có biện pháp đấu tranh thích hợp. Đồng chí Trần Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, nhận xét: "Từ sự chỉ đạo của Công an quận, sự nỗ lực của các đơn vị, nhìn chung trong năm 2013, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, nâng chất, kiện toàn. Số lượng phường đạt nội dung "2 không", "3 không" nhiều hơn. Cụ thể: năm 2011, toàn quận có 1 phường đạt "3 không"; năm 2012 có 5 phường đạt "3 không", 7 phường đạt "2 không"; năm 2013 có 7 phường đạt " 3 không", 4 phường đạt "2 không".

Với quyết tâm đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện NQTW4 nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: "BTV Đảng ủy tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm xây dựng hình ảnh người công an đẹp trong lòng dân. Trong đó, từng thành viên trong BTV gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường đi cơ sở, nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả…".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết