30/10/2013 - 21:46

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Nghe báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện và chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 30-10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3-12-2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

Theo báo cáo bổ sung và giải trình kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện của Chính phủ, việc đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện đã, đang góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với tổng công suất của các nhà máy thủy điện đã vận hành là 14.240,5 MW, bình quân hàng năm sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 50 tỷ kWh, tương đương khoảng 37,5% nhu cầu điện của cả nước hiện nay. Cho đến nay các địa phương có dự án, công trình thủy điện trên cả nước đã được rà soát quy hoạch và kết quả rà soát đã làm rõ được một số yêu cầu của Nghị quyết số 40/2012/QH13.

Việc quản lý chất lượng các dự án thủy điện nhìn chung bảo đảm yêu cầu, đạt hiệu quả tổng hợp, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với một số dự án thủy điện đã xảy ra sự cố, hư hỏng về công trình, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan đã kịp thời chỉ đạo khắc phục, xử lý để bảo đảm an toàn công trình, giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ thỏa đáng các thiệt hại do dự án gây ra; yêu cầu kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Cơ bản thống nhất về một số giải pháp của Chính phủ về việc quản lý chất lượng, an toàn công trình thủy điện, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới đầu tư xây dựng, vận hành đập và hồ chứa thủy điện, cụ thể là các quy định về kiểm định, bảo đảm an toàn, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần tiếp tục đầu tư nguồn lực cho xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát, điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên; nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phòng chống lũ lụt vùng hạ du, ứng phó sự cố xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập...

Theo Tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3-12-2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, dự án đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch thứ hai chạy dài xuyên suốt Việt Nam, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 thường xuyên ách tắc; đồng thời tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh, đến năm 2010 phải nối thông đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe và đến năm 2020 nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn cao tốc; những đoạn không thể nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cao tốc thì mở rộng mặt cắt ngang đường phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, một số nội dung của Nghị quyết số 38/2004/QH11 cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn do khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn, giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa thông tuyến từ Pác Bó đến Đất Mũi, thậm chí nhiều dự án thành phần do thiếu vốn phải tạm dừng, giãn tiến độ thi công. Mặt khác, quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg năm 2012 đã điều chỉnh chiều dài, hướng tuyến, quy mô của một số đoạn để phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc và Quy hoạch phát triển giao thông - vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chính phủ đề nghị điều chỉnh tiến độ giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án đường Hồ Chí Minh theo hướng: Lùi thời gian hoàn thành việc thông tuyến từ Pác Bó đến Đất Mũi sang năm 2015; các đoạn tuyến còn lại và một số cầu hoàn thành trong giai đoạn đến năm 2020; tăng chiều dài toàn tuyến thành 3.183km (thay đổi tăng 16km so với tổng chiều dài toàn tuyến là 3.167 km tại Nghị quyết 38/2004/QH11).

Cơ bản tán thành với các nội dung của Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường - cơ quan thẩm tra Tờ trình nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về việc thực hiện dự án, nhưng đề nghị điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 38 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về điều kiện đối với cá nhân tham gia đấu thầu; về ưu đãi trong đấu thầu; về mua thuốc của các cơ sở y tế...

* Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đấu thầu. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là vấn đề chỉ định thầu và mua thuốc của các cơ sở y tế.

Nhiều đại biểu tán thành với các quy định trong dự thảo Luật và cho rằng dự thảo Luật được chuẩn bị chu đáo, công phu, cụ thể hóa được nhiều nội dung, hướng tới khắc phục được những điểm bất hợp lý của Luật đấu thầu hiện hành. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định về trường hợp đặc thù để tránh tạo kẽ hở và lúng túng trong đấu thầu thuốc.

Cơ bản tán thành với những quy định về chỉ định thầu thể hiện tại Điều 22 dự thảo Luật, song các ý kiến cho rằng việc quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cần thực hiện để khắc phục sự cố bất khả kháng một cách chung chung như vậy dễ tạo khe hở cho các nhà đầu tư.

Nhiều nội dung liên quan đến hạn mức vốn nhà nước, mua sắm tập trung, ưu đãi trong đấu thầu, các hành vi bị cấm, quy định các điều kiện chung đặt ra đối với cá nhân tham gia đấu thầu… cũng đã được các đại biểu thảo luận.

 

Chia sẻ bài viết