27/05/2019 - 09:53

Ngăn ngừa suy thoái 

Thời gian qua, Chi bộ Tổ chức - Nội vụ huyện Phong Điền quan tâm giáo dục nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Nhờ vậy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi...

Cán bộ, đảng viên Phòng Nội vụ huyện Phong Điền tự giác tu dưỡng, rèn luyện nên không có trường họp suy thoái. Ảnh: AN BÌNH

Cán bộ, đảng viên Phòng Nội vụ huyện Phong Điền tự giác tu dưỡng, rèn luyện nên không có trường họp suy thoái. Ảnh: AN BÌNH

Chi bộ Tổ chức - Nội vụ huyện Phong Điền là tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo toàn diện đối với Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện. Chi ủy chi bộ thường xuyên quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) đến toàn thể CB, ĐV. Đồng thời, phân tích, đánh giá, nhận diện từng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để giáo dục chính trị tư tưởng CB, ĐV.

Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, chi ủy kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV qua công tác tự phê bình và phê bình; yêu cầu CB, ĐV thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó, tập thể góp ý, cùng đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa. Đồng chí Phan Chánh Tư Em, CB Phòng Nội vụ huyện, bộc bạch: “Hơn 2 năm qua, thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, tôi đã khắc phục được tác phong làm việc xuề xòa, thực hiện nhiệm vụ nhanh nhẹn hơn. Tôi cũng đã tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; phòng tránh những cám dỗ của vật chất và lợi ích cá nhân…”.

Theo đồng chí Lê Bá Thịnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, không chỉ nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, CB, ĐV còn ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là CB, ĐV hai cơ quan đã tham mưu thực hiện tinh giản biên chế chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, đã tham mưu thực hiện tinh giản 17 biên chế khối Đảng - đoàn thể huyện, đạt 100% kế hoạch và tinh giản 80 biên chế cơ quan nhà nước, cơ quan sự nghiệp, đạt 60% kế hoạch giai đoạn 2015-2021. Chị Võ Phương Uyên, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Phong Điền, bộc bạch: “Trước đây tôi là Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn, phụ trách công tác tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện. Thực hiện tinh giản biên chế, đầu năm 2018, tôi được chuyển về làm công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Phong Điền. Việc Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện tham mưu sắp xếp công việc này là rất phù hợp với tôi, bởi tôi có trình độ chuyên môn cử nhân luật”.

Theo sự chỉ đạo của chi bộ, CB, ĐV hai cơ quan đã tham mưu sắp xếp CB hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn và ấp theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ,  đã giảm 81 CB dôi dư; tham mưu thực hiện quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 112 lượt CB, đưa 107 CB đi đào tạo về lý luận chính trị và gần 100 CB đi đào tạo về chuyên môn, chuyển đổi vị trí công tác 22 CB, bổ nhiệm 40 CB. Đồng chí Đỗ Ái Quốc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, nói: “Nhờ tham mưu thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, hầu hết CB, công chức, viên chức tinh giản biên chế, dôi dư nghỉ việc đều xác định và chấp hành chủ trương. Các CB được quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm đều phấn khởi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Song song đó, hai cơ quan tham mưu về công tác thi đua khen thưởng, giải quyết chế độ cho người có công với nước, xét phân loại tổ chức cơ sở Đảng và ĐV đúng quy định, khách quan, chính xác. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, nhất là tham mưu thực hiện nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của CB, công chức nên không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính...

Đồng chí Lê Bá Thịnh khẳng định: Một trong những thành công lớn nhất của chi bộ trong thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 là vận dụng linh hoạt việc tự phê bình và phê bình vào các đợt sinh hoạt định kỳ, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng CB, ĐV; từ đó, tập thể góp ý, cùng đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa. Mỗi CB, ĐV đều thể hiện ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi ủy tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB, ĐV; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

AN BÌNH

Chia sẻ bài viết