07/07/2015 - 22:05

Ngân hàng Nhà nước mua GP Bank giá 0 đồng

(CT)- Ngày 7-7-2015, Ngân hành Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1304 về việc mua lại 100% cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank) với giá 0 đồng. Quyết định có hiệu lực ngay kể từ ngày ký. NHNN chỉ định Vietinbank tham gia quản trị và điều hành GP Bank; toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Theo NHNN, việc mua lại GP Bank nhằm giúp tái cơ cấu lại ngân hàng này và đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng. Năm 2012, NHNN thanh tra GP Bank và phát hiện ngân hàng này bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả. Trong hơn 3 năm qua, NHNN đã tạo điều kiện để GP Bank tìm kiếm đối tác, xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi để trình NHNN xem xét, chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Nhưng GP Bank không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi trong khi ngân hàng tiếp tục bộc lộ nhiều yếu kém, kinh doanh thua lỗ. NHNN quyết định đặt GP Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

G.B

Chia sẻ bài viết