15/03/2023 - 12:57

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành 

(CTO) - Từ ngày 15-3-2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bắt đầu áp dụng điều chỉnh các mức lãi suất điều hành toàn hệ thống để tạo điều kiện giảm lãi suất vay vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 15-3-2023, NHNN áp dụng điều chỉnh các mức lãi suất điều hành.

Từ ngày 15-3-2023, NHNN áp dụng điều chỉnh các mức lãi suất điều hành.

Quyết định số 313/QĐ-NHNN ngày 14-3-2023, NHNN quyết định điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống còn 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7%/năm xuống còn 6%/năm.

Bên cạnh đó, Quyết định số 314/QĐ-NHNN của NHNN cũng điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của các TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của các Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống còn 6%/năm.

Theo lý giải của NHNN, thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ. Vì vậy, điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện để các TCTD tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

G.BẢO

Chia sẻ bài viết