30/11/2023 - 15:37

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng 

(CTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn vản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) thông báo mức tăng trưởng thêm cho các TCTD. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã đuộc thông báo thì sẽ được bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022.

NHNN yêu cầu các TCTD đảm bảo tăng trưởng an toàn, hướng vốn vào sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.H

NHNN cũng đồng thời sẽ ưu tiên thêm cho nhũng TCTD tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. NHNN sẽ bổ sung hạn mức tăng thêm, các TCTD không cần thiết phải đề nghị xin bổ sung.

Theo NHNN, đến tháng 7-2023, NHNN đã phân bổ hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống với mức tăng trưởng 14,5%. Nhưng trong 11 tháng năm 2023, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp, sức hấp thụ vốn và cầu tín dụng của nền kinh tế yếu nên đến ngày 22-11-2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp so với định hướng mục tiêu định hướng đặt ra (năm 2023 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 14%).

Trong 11 tháng, tăng trưởng tín dụng của các TCTD không đồng đều, thậm chí tăng trưởng âm. Vì vậy, NHNN cho biết sẽ linh hoạt điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống từ các TCTD không sử dụng hết chỉ tiêu sang các TCTD cần mở rộng tăng trưởng tín dụng. NHNN cũng khẳng định điều hành để tăng trưởng tín dụng năm 2023 không vượt quá chỉ tiêu đã được NHNN xác định trước đó, nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống TCTD.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các TCTD cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro, tích cực giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết