12/08/2018 - 17:46

Đồng chí Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Cần Thơ:

Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái. Các biểu hiện: không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước… là những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng nhất, dễ dẫn đến sự tha hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Theo tôi, để nhân dân tin Đảng, tin vào cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc. Nhất là thực hiện tốt những điều đã cam kết, nói đi đôi với làm, thể hiện qua những hành động thiết thực với quyết tâm cao, luôn là tấm gương sáng để người dân học tập, noi theo. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức; thật sự làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân…

Song song đó, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, nhất là các vụ việc liên quan đến tham nhũng, nhằm giáo dục, răn đe. Các cán bộ được phân công làm công tác kiểm tra, thanh tra cần thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm được giao, góp phần ngăn chặn kịp thời những tiêu cực hơn là xử lý vi phạm. Đồng thời, chú trọng phát huy và tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết