30/06/2020 - 06:00

Bình Thủy

Năng động vượt khó, tăng tốc phát triển 

Kinh tế-xã hội (KT-XH) của quận Bình Thủy tiếp tục duy trì phát triển ổn định trong 6 tháng đầu năm với hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt từ 60% trở lên dù bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Đây là những tiền đề quan trọng để quận tăng tốc phát triển KT-XH nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Nhận diện thách thức

Du khách tham quan bè cá ở Cồn Sơn quận Bình Thủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, quận Bình Thủy có 9/14 chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng-an ninh đạt từ 60% kế hoạch trở lên; 1 chỉ tiêu (thu cân đối ngân sách) đạt 43,87% kế hoạch; 4 chỉ tiêu tính vào cuối năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp duy trì ổn định. Công tác quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng luôn được quận Bình Thủy quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công các công trình theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Đến nay, quận đã khởi công 15 công trình, hoàn thành 4 công trình. Ước 6 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện hoàn thành các công trình được 96,113 tỉ đồng, giải ngân trên 107,6 tỉ đồng, đạt 40,92% kế hoạch. Các công trình hoàn thành được quyết toán theo quy định. Quận cũng đã hoàn thành dự kiến danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là vận động xã hội hóa được 33,226 tỉ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng.

Theo ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, du lịch là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bước sang tháng 6, tình hình du lịch đã khởi sắc trở lại, lượng du khách đến Bình Thủy có chiều hướng tăng lên, các điểm tham quan du lịch cũng như các hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng đều phấn khởi, tập trung cho 6 tháng cuối năm với việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng công tác quảng bá để góp phần thu hút du khách. Tuy nhiên, bên cạnh nhưng kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn: thu ngân sách chưa đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm. Ngoài ra, thời gian gần đây trên địa bàn quận xảy ra nhiều trường hợp sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân... Do đó, quận đang rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, phát huy những lợi thế hiện có cũng như khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Quận Bình Thủy  có 808 cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tổng vốn điều lệ 2.991,7 tỉ đồng với 23.345 lao động; có 6.374 cơ sở thương mại-dịch vụ, tăng 37 cơ sở so với cuối năm 2019. Giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng là 12.334 tỉ đồng, đạt 50,61% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn 4.869 tỉ đồng, đạt 45,15%. Về sản xuất nông nghiệp, ước 6 tháng sản lượng lúa thu hoạch được 5.971 tấn, đạt 62,56% kế hoạch; sản lượng trái cây 8.799 tấn, đạt 76,51% kế hoạch; sản lượng thủy sản 5.780 tấn, đạt 66,44% kế hoạch.

Vững mục tiêu phát triển

Quận Bình Thủy xác định sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, phấn đấu đến hết tháng 10-2020 hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò là một trong những quận trung tâm của thành phố, Bình Thủy đề ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của thành phố, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Quan tâm đến công tác thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, rà soát, lập kế hoạch gia cố, khắc phục kịp thời các điểm sạt lở trên địa bàn.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, UBND quận chỉ đạo các phòng ban chức năng và UBND 8 phường tập trung thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, kiên quyết giữ vững trật tự kỷ cương đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và của quận. UBND quận cũng yêu cầu các ngành phải tập trung phát triển kinh tế, tham mưu tốt cho UBND quận trong việc tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Quan tâm cải cách hành chính nhằm góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp để góp phần thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực kinh tế cùng phát triển. Bên cạnh đó, quận cũng sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhằm tạo hạ tầng đồng bộ. Từ đó góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp đô thị. 

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết