18/05/2023 - 11:04

Nâng chất mô hình Phụ nữ An Khánh thực hiện 3 tự quản 

KIỀU CHINH

Hội LHPN phường An Khánh vừa tổ chức lễ nâng chất mô hình Dân vận khéo Phụ nữ An Khánh thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường năm 2023, tại 8 tuyến hẻm thực hiện tự quản trên địa bàn.

Các Chi hội phụ nữ phường An Khánh cam kết thực hiện tốt mô hình. Ảnh: Hội LHPN phường An Khánh.

Theo chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, việc nâng chất mô hình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, tiếp tục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh.

Theo kế hoạch, đối với lĩnh vực ATGT, hằng năm, Hội tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên truyền chuyên đề về pháp luật trật tự ATGT, trật tự đô thị đến cán bộ, hội viên và người dân, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và thực hiện các tiêu chí về văn hóa giao thông. Vận động hội viên, phụ nữ, gia đình và người thân không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị; thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; giữ gìn trật tự ATGT và có các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông. Song song đó, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”; xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm có nội dung về tự quản ATGT.

Ngoài tuyên truyền bằng nhiều hình thức, Hội còn tham gia vệ sinh các tuyến đường, nâng cấp hẻm... giúp việc đi lại thêm an toàn, thuận lợi. Với việc nâng cấp mô hình phụ nữ thực hiện 3 tự quản, sẽ góp phần tích cực cùng chính quyền địa phương xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Chia sẻ bài viết