06/03/2023 - 08:04

Nâng chất đội ngũ cán bộ 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh chú trọng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý. Ðến nay, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện có chất lượng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển trong giai đoạn mới.

Anh Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã Thạnh Quới (thứ 2 bên trái sang) vận động các đơn vị và nhân dân đóng góp xây dựng cầu Kênh 6 Thước.

Theo đồng chí Phạm Thành Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, 3 năm qua, BTV Huyện ủy đã điều động 43 CB. Trong đó, điều động 10 CB từ huyện về xã, thị trấn; điều động 6 CB từ xã, thị trấn về huyện; điều động 27 CB giữa các xã, thị trấn, giữa các ngành và tổ chức chính trị - xã hội huyện. BTV Huyện ủy bổ nhiệm mới 33 CB, bổ nhiệm lại 19 CB, chỉ định và chuẩn y 32 CB. Tất cả các CB được điều động, bổ nhiệm đều phát huy tính tiên phong, gương mẫu; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực các mặt công tác ở từng cơ quan, đơn vị.

Một trong những CB được điều động thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến mới trong các mặt công tác của đơn vị là anh Bùi Văn Sang. Tháng 3-2021, đang giữ cương vị Bí thư Ðảng ủy xã Thạnh Quới, anh Sang được điều động về làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện. Thời điểm này, Phòng TN&MT huyện thực hiện nhiệm vụ có nhiều hạn chế, khuyết điểm, trong đó nổi cộm là Trưởng Phòng và Phó trưởng Phòng vi phạm, bị xử lý kỷ luật do tham mưu đề nghị UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDÐ) 7 trường hợp chưa có trong kế hoạch SDÐ hằng năm của huyện.

Với quyết tâm khắc phục khuyết điểm của người tiền nhiệm, anh Sang cùng tập thể công chức đơn vị tích cực tham mưu UBND huyện lập quy hoạch SDÐ và kế hoạch SDÐ hằng năm; nghiên cứu tham mưu UBND huyện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDÐ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDÐ được phê duyệt. Ðồng thời, chỉ đạo công chức đơn vị nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền SDÐ và chuyển mục đích SDÐ cho người dân. Nhờ vậy, các hạn chế, khuyết điểm của đơn vị đã được khắc phục. Năm 2021 và 2022, Chi bộ Phòng TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Anh Sang bộc bạch: “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT”.

Từ Trưởng Phòng Tư pháp huyện, đầu năm 2021, anh Phạm Thanh Sơn được BTV Huyện ủy điều động về làm Bí thư Ðảng ủy xã Thạnh Quới. Phát huy sức trẻ, tính tiền phong, gương mẫu, anh Sơn gần gũi lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân để chỉ đạo kịp thời. Anh Sơn tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, cùng CB, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp 2 tỉ đồng cùng chính quyền xây dựng cầu kênh 6 Thước, cầu kênh Hậu Láng Sen, cầu Kinh Ranh, cầu kênh Ông Cò, cầu Bảy Cải, cầu Cống 11, cầu Láng Sen; đường dãy 3, đường Hai Bộn và đường Cống 11, tổng chiều dài 2.700m. Ðồng thời, cùng tập thể Ðảng ủy xã chỉ đạo duy trì và mở rộng 1.842ha cánh đồng lớn; xây dựng và mở rộng các mô hình nuôi cá chạch lấu, nuôi cá sặc rằn, trồng rau sạch; huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây 52 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn… Hằng năm, xã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, Ðảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí Phạm Thành Khoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đi đôi với thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm CB, BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo CB. Ðến nay, BTV Huyện ủy đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và CB chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 59 CB (trong đó nữ chiếm 32,2%, dưới 40 tuổi là 20,33%); quy hoạch cấp ủy và CB chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2025-2030 là 61 CB (trong đó nữ chiếm 36%, dưới 40 tuổi là 34,4%). Tất cả CB được quy hoạch đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, năng lực và có triển vọng phát triển, bảo đảm tính kế thừa cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở quy hoạch, BTV Huyện ủy đã cử 6 CB đi đào tạo đại học và thạc sĩ, 77 CB đi đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, tất cả CB quy hoạch cấp ủy huyện có trình độ chuyên môn đại học, đa phần trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Vĩnh Thạnh đã có bước trưởng thành trong thực tiễn. Ðây là nguồn CB có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, thúc đẩy huyện phát triển nhanh và bền vững.

Chia sẻ bài viết