29/05/2024 - 08:46

Nâng cao vai trò nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 104/KH-UBND thực hiện Quyết định số 182/QÐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mô hình trồng tre Tứ Quý tại THT Trồng tre Tứ Quý phường Tân Phú, quận Cái Răng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông hộ.

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp của Hội Nông dân; phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế thành phố, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc  của KTTT. Qua đó, khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo; thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã (HTX), 50 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 12 HTX nông nghiệp do các cấp hội nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; thu hút thêm 5% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp. Ðến năm 2030, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 25 HTX, 175 THT trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 45 HTX nông nghiệp do các cấp hội nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; hỗ trợ ít nhất 15% số chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành HTX, THT nông nghiệp...

Ðể đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của THT, HTX nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập, phát triển các THT, HTX nông nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ…

Tin, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết